Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben az évben is megrendezte a Tavaszi Pedagógia Napok programsorozatot 2021. március 22-30 között.
A szakmai hét keretében került sor 2021.03.25-én az Ajka Városi Óvoda online szakmai napjára, melynek célkitűzése volt bemutatni, hogy „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő”/ „Az vagy, amit megeszel” intézményi „jó gyakorlatunk”, kidolgozása milyen elvek és célok mentén történt. Bemutattuk, hogyan valósul meg az a gyakorlatban, hogyan ismerkednek meg a különböző játékos tevékenységek során a gyerekek az egészséges életmód szokásaival, hogyan alakítható az egészséges táplálkozás iránti fogékonyság.

2017 óta vagyunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, mely lehetőséget ad „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására, átadására. „Jó gyakorlataink” kidolgozásában, alapvetőnek éreztünk minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az óvoda sikeres működésében.
A szakmai napra jelentkezőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, az ott folyó szakmai munkát.
A „jó gyakorlatot” kidolgozó Vizikék és Zöldikék óvodában folyó nevelőmunkáról és az óvodák jellegzetességeiről Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes beszélt. Ezt követően Marton Lívia mesterpedagógus prezentációban ismertette az egészséges életmód, egészséges táplálkozás témakörben kidolgozott „jó gyakorlat” elméleti hátterét. Beszélt arról, milyen elemeket tartalmaz intézményi „jó gyakorlatunk”, hogyan történt annak kidolgozása, mi inspirálta a nevelőtestület tagjait a program kidolgozására, hogyan építhető be az a Pedagógiai Programba. Szó esett arról is, hogyan lehet kihasználni a helyi adottságokat, hogyan segíti a pedagógusok környezettudatos szemléletformálását, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását a nevelőmunkában és az egészséges táplálkozás alakítását a fenntartható fejlődés alapelvei mentén a kidolgozott innováció. Kitért az intézmény által kialakított kapcsolatok fontosságára, a szülők szemléletformálására.
Erdősi-Török Dóra óvodapedagógus fotókból összeállított prezentációban mutatta be, hogyan valósul és valósítható meg a gyakorlatban az egészséges életmódra nevelés. Sok gyakorlati példát adott az egészséges táplálkozás szokásainak alakításához, a higiéniai szokások megalapozásához, az egészséges ételek megismeréséhez és megismertetéséhez, az óvodakertben végzett tevékenységek fejlesztő hatásáról, a szülők szemléletformálásáról.
Kiemelt hangsúlyt kapott előadásában a közös élményszerzés, cselekvés, tevékenykedtetés, vizsgálódás fontossága, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele.
A chat-en is érkezett pozitív visszajelzések és az online kérdőívek válaszai is a szakmai nap sikerességét és eredményességét igazolta számunkra.

Magyar Éva
mesterpedagógus,  Bázisintézményi koordinátor

Beszoktatás a Zümi csoportban

Beszoktatás a Zümi csoportban

„Hej Óvoda, óvoda…, óvoda…” Az óvodai életbe való bekapcsolódás az új kiscsoportosoknak és szüleiknek egyaránt nem könnyű. Teljesen új szokások, szabályok, új felnőttek és új társak várják a 3. életévüket betöltött gyermekeket. „Az anyás beszoktatás a bölcsődei nevelés „találmánya”, melyet az óvodák jelentős részében is alkalmaznak. Az óvodában a leggyakrabban a leválás a központi téma. A Zümi csoportban az idei nevelési évben 8 kisgyermek érkezett és ismerkedett meg a felnőttekkel és új csoporttársakkal. Volt, aki hamar otthon érezte magát, de voltak olyanok, akiknek nehezebben ment. A beszoktatás folyamatában a csoportban dolgozó felnőttek aktívan részt vesznek. A gyermekeknek felkínáltunk érdekesebbnél érdekesebb tevékenységeket, otthonos légkört teremtettünk, hogy minél könnyebb legyen az elválás. A jó idő is segítségünkre volt, hisz hamar megismerkedhettek az udvari élettel is és kipróbálhatták az udvari játékokat, homokvárakat építhettek, süteményeket süthettek és bekapcsolódhattak a körjátékokba. Az első hetekben felfedezték az óvodát, a mosdót, az öltözőt, a szomszéd csoportokat, meglátogattuk a konyhás néniket, és jelverseket és énekeket hallgathattak a szabad játék idejében. Sok mesét, verset, mondókát, éneket hallhattak az óvó néniktől és nagyobb társaiktól is. Bekapcsolódtak a dramatikus játékokban, de aki csak szemlélődni szeretett volna arra is volt lehetősége, majd ha úgy érzi, hogy szeretne, bekapcsolódik.

                                              A legfontosabb, hogy jól érezzék magukat, az új ingereket befogadják és mindennapjaik színesek és változatosak legyenek.  Ahogy a gyerekeknek, a szülőknek is segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy megtalálják a helyüket, a szerepüket a szülői közösségben, ahol elfogadják őket olyannak, amilyenek. Az első szülői értekezletet egy játékos ismerkedéssel kezdtük, ahol az új csoporttagok bemutatkoztak, meséltek gyermekeikről és magukról is. A minél szorosabb együttműködés kialakításához fontos, hogy óvodán kívül, kötetlenebb helyzetekben is együtt legyenek a gyerekek, felnőttek, a családok minél több tagja, ezért minden évszakban szervezünk olyan közöolyan közös programot, ahovámindenki eljöhet és minden család jól érezheti magát. Ilyen volt a Dió ünnep október elején, ahol kicsik és nagyok válogathattak és kipróbálhatták a népi játékokat, lovas kocsikázhattak, és finom diós alapanyagú süteményeket kóstolhattak. Jó volt látni,hogy kezdenek kialakulni baráti kapcsolatok a gyermekek és a szülők között is. Befogadták a kicsiket és a nagyokat is a „ régi” Zümi csoportosok és egy igazi kis méhkas alakul ki az elkövetkező években. Lassan egy másfél hónap elteltével elmondhatjuk, hogy a gyermekek reggelente jókedvűen, mosolygósan érkeznek meg csoportunkba és mind a 29 Zümi csoportos gyermek jól érzi magát nálunk. Marton Lívia mesterpedagógus