Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

2022.11.28.

„Kalandoló” játékos tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés

Az idei évben második alkalommal került sor tudásátadásra intézményünkben. Az Ajka Városi Óvoda Katica óvodájában 2022.11.23-án került sor a „Kalandoló” címet viselő jó gyakorlatunkat bemutatására. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként célunk a tudásmegosztás, az egymástól való tanulás, a pályakezdők segítése. A bemutató foglalkozással célunk volt a nevelőmunka gazdagítása, továbbá megmutatni, hogy hogyan lehet segíteni a gyermekek mozgásfejlődését játékos úton, életkoruknak megfelelő feladatokkal, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A jelenlévőket Magyar Éva mesterpedagógus bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi óvodát, az intézményekben folyó szakmai munkát. A bemutató foglakozást vezető Nagy Szilvia Beáta mesterpedagógus mesei elemek segítségével motiválta a gyerekeket a feladatok végrehajtására.

A szakmai beszélgetés során elmondta, hogy a mozgás területére kidolgozott innovációnk kiindulási pontja az a tény volt, hogy a kisgyermek aktivitása folytán szívesen tevékenykedik, mozog. Célunk volt, hogy a gyermekek természetes mozgásigényére építve egyéni- és életkori sajátosságait figyelembe véve újítsuk meg a gyermekek mozgásfejlesztését, a mozgásos tevékenységeket. A kidolgozott mozgásprogram a hagyományos kötött szervezési formák helyett inkább a gyermek tevékenykedtetésére, kreativitására, önállóságára épít és egy-egy környezetismereti tématervhez szervesen kapcsolódik.

A „jó gyakorlat” segíti a pedagógusok nevelőmunkáját és a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tudatos fejlesztési tevékenységüket a mozgás területén. A mozgás program gyakorlati alkalmazása a differenciális lehetőségét is biztosítja.  A kidolgozott „kalandos” mozgás örömforrás a gyermek számára, a kreativitás, az önkifejezés eszköze, mely során mozgáskoordinációja, önfegyelme, kitartása, szociális képességei fejlődnek.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani.

A szakmai nap az eredményesség mérő lapok kitöltésével zárult.

Magyar Éva
mesterpedagógus
Bázisintézményi koordinátor

                                           

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 - 16:00 óráig