„Kalózok a tengerek urai”

2022.10.25.

Projektalapú tervezés – szakmai nap az Ajka Városi Óvodában

Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az OH bázisintézménye. Az eltelt időszakban több alkalommal is megvalósult kitűzött célunk, a pedagógusaink által kidolgozott „jó gyakorlatok átadása”, a tudásmegosztás más intézményekkel, a pályakezdők segítése. 2022.10.19-én megrendezésre került online szakmai napon a projekt módszer alkalmazását a nevelőmunkában mutattuk be az érdeklődő pedagógusoknak, melynek célja volt megismertetni, hogy különleges témakörökkel, hogyan lehet feldolgozni játékos úton, életkoruknak megfelelően, egy-egy ismeretanyagot. A szakmai nap első felében Magyar Éva mesterpedagógus bázisintézményi koordinátor beszélt a projekt módszerről, a kidolgozott innovációról. Szó volt arról, hogy a hagyományos évszakokra épülő tervezéstől eltérően a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, az őket körülvevő világ eseményeire, alapozva, a mindennapi életből, a régi hagyományokból, történelmi eseményekből merítettek olyan problémahelyzeteket, melyek megoldásra késztették őket.  Fontos volt számunkra, hogy ezekben a tevékenységekben el tudjanak mélyülni, ezért 4 hetes projekteket terveztek. Az tapasztalták, hogy ezek a projektek segítették a közösség alakulását, a társas kapcsolatok erősödését és az együttműködési készség fejlődését, a „másság” elfogadását és a tolerancia fejlődését. A projektek lehetőséget adtak a többféle tapasztalatszerzésre, az önálló egyéni –és csoportos munkára, a kreatív ötletek megvalósítására.

Ezt követte Marton Lívia Éva mesterpedagógus, óvodavezetőhelyettes prezentációja a gyakorlatban való megvalósításról szólt. A „Kukkantás múltba és jelenbe” innovációból a gyermekek által legkedveltebb projektet „Kalózok a tengerek urai” mutatta be. Elmondta, hogy a témák feldolgozása, változatos játéklehetőségek és tevékenységek sorozatából áll, és ezek a tevékenységek folyamatos, közvetlen, konkrét tapasztalást, cselekvő aktivitás biztosítanak a gyermekeknek. Az intézményi innovációk egyes elemeit, jó gyakorlatait, a zöld jeles napokat is beépítették a projektbe. Az IKT eszközök alkalmazása pedig még több lehetőséget adott a téma alaposabb megismeréséhez, vagy éppen a megoldásához. A családok bevonása a gyűjtőmunkába tovább erősítette az óvoda-család, az óvodapedagógus-szülő kapcsolatot. a projektet mindig az adott csoport sajátosságaihoz igazodva a formálhatjuk, változtathatjuk.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani.

 

                                                                                   Magyar Éva mesterpedagógus
Bázisintézményi koordinátor

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 - 16:00 óráig