„Huszárpróba” az Ajka Városi Óvoda „jó gyakorlatának” bemutatása

„Huszárpróba” az Ajka Városi Óvoda „jó gyakorlatának” bemutatása

Az Ajka Városi Óvoda 4 éve az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye, így lehetőségünk adódik „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására, átadására. Fontosnak tartjuk a „tudás – érték” elv érvényesülését.

Innovációra nyitott, professzionális szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező óvodapedagógusaink a helyi igényekre épülő, kulcskompetenciákat fejlesztő Pedagógiai Programunk céljait, alapelveit figyelembe véve, folyamatosan keresik azokat az újszerű szakmai-módszertani eljárásokat, technikákat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek eltérő képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. Óvodáinkban biztosított az alkotó légkör, az óvodapedagógusok módszertani szabadságukkal élve a gyermekek érdekeit szolgálva fejlesztették és folyamatosan fejlesztik tudásukat. Innovációs tevékenységünket 25 újítás kidolgozása is jelzi.

„Jó gyakorlataink” kidolgozásában, fontosnak éreztünk minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az óvoda sikeres működésében.

A 2021. március 9-én megtartott online szakmai napunkon bemutattuk, hogyan valósul meg a gyakorlatban, a pedagógusaink által kidolgozott Huszárpróba nevet viselő „jó gyakorlat“, hogyan ismerkednek meg a különböző játékos tevékenységek során a gyerekek, hazánk történelmével, népünk hagyományaival, kiemelten a március 15-hez kapcsolódó eseményekkel.

A jelenlévőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát. Ezt követően Dr. Balatinczné Németh Mónika a Vizikék Óvoda óvodavezető helyettese beszélt az óvodában folyó szakmai munkáról. Csonkáné Krützner Márta prezentációjából az érdeklődő pedagógusok megismerhették „Huszárpróba” kidolgozásának hátterét, tartalmát. 24 perces videófelvételen mutattuk be, hogyan valósul meg a gyakorlatban a vegyes életkorú csoportokban a jó gyakorlat. Örömmel olvastuk a chat-falon történő pozitív visszajelzéseket és hallgattuk a Székesfehérvári POK munkatársának elismerő szavait.

Az eredményesség mérő kérdőíveket online formában szerkesztettük meg és küldtük ki a résztvevőknek, akik pozitív visszajelzéseket adtak.

Magyar Éva

mesterpedagógus

Bázisintézményi koordinátor

Bázisintézményi szakmai nap a Hétszínvirág Óvodában – Óvodai tehetséggondozás

Bázisintézményi szakmai nap a Hétszínvirág Óvodában – Óvodai tehetséggondozás

Az Ajka Városi Óvoda pedagógusai által kidolgozott, a nevelőmunka területén eddig elért eredményeink, “jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására már több alkalommal is sor került, hiszen 2017. óta az Oktatási Hivatal Bázis Intézményeként részt veszünk a tudásmegosztásban.
2020. december 10-én került sor arra az online szakmai napra, melynek fő célkitűzése az óvodai tehetséggondozás bemutatása, a Hétszínvirág és a Patakparti óvodában folyó tehetséggondozói program,- kiemelten a logikai-matematikai és a térbeli-vizuális kompetenciák területén történő fejlesztési lehetőségekre bemutatása.
Sajnos a kialakult járványügyi helyzet új kihívások elé állítottak minket is, hiszen Bázisintézményként egyik célkitűzésünk, hogy megmutassuk hogyan valósítható meg a gyakorlatban a kidolgozott jó gyakorlatok, innovációk. Ehhez az elvhez igazodva videó felvételt készítettünk két tehetségműhely foglalkozásról, így az érdeklődő pedagógusok a gyakorlati munkánkba is bepillantást nyerhettek.

Magyar Éva mesterpedagógus, Bázisintézményi koordinátor köszöntötte a résztvevőket és ismertette a programot. A szakmai nap első felében Kaposiné Kundermann Lívia mesterpedagógus, szaktanácsadó bemutatta az Ajka Városi Óvodát, majd beszélt arról, hogyan történik óvodáinkban a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, azonosítása, személyiségük fejlesztése különböző gazdagító programok keretében a sokszínűség elvének hangsúlyozásával. Szó esett arról, hogy a műhelymunkák keretében, egyéni, mikro, vagy kiscsoportos formában komplex program kidolgozásával segítjük a gyerekek tehetségének kibontakozását. Tehetségpontként való működésünk valamint Pedagógiai Programunkban megfogalmazott értékek ezt a célt is szolgálják. Az óvodai tehetséggondozás a tehetségígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik. Az online szakmai nap további részében Kerekes Attila és Nagy László óvodapedagógusok mutatják be a Hétszínvirág Óvoda Töprengő – sakk tehetségműhelyének munkáját, majd egy 20 perces videó felvételt láthattak a résztvevők a műhelyfoglalkozásról, a Polgár Judit által kidolgozott Sakk játszótér program óvodai alkalmazásáról, hogyan lehet játékosan, a fokozatosság elvét betartva megvalósítani a kitűzött célokat. Szó esett arról is hogyan fejleszthető a gondolkodás, a problémamegoldás képessége és a türelem.

       

 

 

 

 

 

Ezt követte a Patakparti Óvoda „Kreatív Kezek” tehetségműhelyének bemutatása. Bali Mónika óvodapedagógus, műhelyvezető ismertette a főbb célokat, feladatokat a szakmai napba bekapcsolódók számára. A gyakorlatban történő megvalósításról egy 20 perces videót csatoltunk be, ahol az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan a gyertyakészítés többféle technikájával ismerkedtek a műhelybe járó gyerekek. A szakmai napról közben folyamatosan érkeztek chaten a pozitív visszajelzések. A program zárásaként Bali Mónika karácsonyi hangulatot idéző énekével köszöntünk el a résztvevőktől.
Tartalmas, ötletadó szakmai napot zártunk, melyet az eredményesség mérő kérdőíveket is igazoltak.

Magyar Éva
Bázisintézményi koordinátor

„Komposztünnep az óvodában” Sikeres szakmai nap a Hétszínvirág Óvodában

„Komposztünnep az óvodában” Sikeres szakmai nap a Hétszínvirág Óvodában

2020. október 21-én online formában valósult meg az Ajka Városi Óvoda „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” jó gyakorlatának bemutatása. A Zöld Jeles napok almodulból a „Komposztünnep az óvodában” téma feldolgozását ismerték meg az érdeklődők, mellyel hozzájárultunk más köznevelési intézmények szakmai fejlesztő tevékenységének segítéséhez. Sajnos a COVID 19 járvány miatt, az Oktatási Hivatal által kiadott rendelkezéseket figyelembe véve a megvalósítás online formában történt, a Google Meet rendszeren keresztül.

A szakmai nap fő célkitűzése egy olyan pedagógiai-módszertani rendszer bemutatása volt, amely a környezeti nevelés komplex módon történő megvalósításának elméletét és gyakorlatban történő alkalmazását mutatja be az óvodakertben végzett tevékenységeken keresztül. Útmutatás arra, hogyan valósítható meg a helyi adottságokat kihasználva az óvodakert kialakítása és az óvodakert gondozása. A szakmai nap bemutatta hogyan valósítható meg a program a gyakorlatban, a közös élményszerzésre, cselekedtetésre fektetve a hangsúlyt, a gyermekek életkori, egyéni adottságait és képességeit figyelembe véve, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával.

A délután 14 órakor kezdődő szakmai napra bekapcsolódó kollégákat, Ráczné Németh Csilla óvodavezető köszöntötte, bemutatta az Ajka Városi Óvodát, majd Magyar Éva bázisintézményi koordinátor beszélt a „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” jó gyakorlat jellemzőiről. Ezt követően Jagaditsné Bajczi Erika óvodapedagógus, környezeti nevelő vette át a szót és első prezentációjában a Hétszínvirág Óvodát, annak óvodakertjét mutatta be. Második PowerPoint előadásában az évszakokhoz kapcsolódó óvodakerti tevékenységeket mutatta be. A továbbiakban a résztvevők egy 30 perces videofelvételt nézhettek meg arról, hogy hogyan valósul meg a gyakorlatban a környezeti nevelés, kiemelten a komposztálás az őszi időszakban a Nefelejcs csoportba járó gyermekekkel. Lehetőség volt közben folyamatosan kérdezni, hozzászólni a felületen. A zárszót követően minden érdeklődőnek elküldésre kerültek a felhasznált szakmai anyagok listája, linkje.
Az elégedettség mérése kérdőív formájában történt. A visszajelzések alapján elmondható, hogy tartalmas, színvonalas szakmai napot tudhatunk magunkénak.

Magyar Éva
Bázisintézményi koordinátor