Boldogságóra online szakmai nap

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2022.05.25-én tartotta online szakmai napját, mely a Boldogságóra alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg. A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertanát és gyakorlati elemeit, melynek hatékonyságát az ELTE empirikus kutatásokkal igazolta.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte, hogy az innovációra nyitott, kimagasló szakmai – módszertani tudással rendelkező nevelőtestület tagjai folyamatosan keresik az újszerű pedagógiai eljárásokat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek személyiségfejlődését, képességfejlesztését.

Ezt követte Pethő Anita óvodavezető helyettes prezentációja, melyben bemutatta a Patakparti Óvodában folyó nevelőmunkát.

Bali Mónika óvodapedagógus fényképekkel színesített előadásában kitért arra, hogy a Boldogságóra program hogyan hat a gyermekek személyiségfejlesztésére, a reális önismeret alakítására, egymás elfogadására, a különböző szituációs játékokkal, kreatív feladatokkal, dalokkal, mesével, drámajátékokkal. A program minden hónapban olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a különböző feladatok, játékok lelki egészségüket is fejleszti. A program gyakorlatban történő alkalmazását 17 perces kis videón láthatták a szakmai nap résztvevői.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, véleményt nyilvánítani.

 

Magyar Éva
óvodavezető helyettes, bázisintézményi koordinátor

Újabb sikeres bázisintézmény szakmai nap az Ajka Város Óvodában

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye harmadik alkalommal tartott online szakmai napot. „Tehetséggondozás a mozgás területén” téma iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg a 2022.02.24-én megrendezésre kerülő bázis intézményi nap. Az „Ép testben ép lélek” Regisztrált Tehetségpont, Gumimaci Tehetségműhelyében folyó munka elméleti bemutatása mellett fő célkitűzésünk volt megmutatni, hogyan valósul meg a gyakorlatban a kiemelkedő mozgású, sportban tehetséges gyermekek gondozása, fejlesztése. A program alkalmazása hozzájárul a pedagógus szerep megújításához, a korszerű pedagógiai módszerekre építve.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte a tehetséggondozás érvényesülését a nevelőmunkában. Szó volt arról, hogy a tehetséggondozás a mindennapokban és a tehetségműhelyekben is jelen van.

Ezt követte Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes prezentációja, melyben a Vizikék Óvoda jellegzetességeiről, speciális nevelési területeiről, a tehetséggondozás módjáról kaptak képet a szakmai nap részt vevői.

A továbbiakban Csonkáné Krützner Márta óvodapedagógus tehetségműhely vezető előadása volt hallható. Kiemelte, hogy a labdának fejlesztő, tanító, varázslatos hatása van. A mozgásában tehetséges gyermekeknél a labdás mozgásfejlesztés során nagyon gyorsan kiderül, kinek, milyen érzéke, tehetsége van a labdás sportokhoz. A labda, mint vonzó tárgy határozottan sikeres eszköz, ha szeretnénk a gyermek figyelmét hosszabb ideig fenntartani.  A prezentáció után a 27 perces kis videófelvétel, ennek a gyakorlatban történő megvalósulását mutatta be.

A szakmai napra becsatlakozó kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani. Az eredményességet mérő kérdőívek visszajelzései alapján is elmondható, hogy a szakmai nap sikeres és tartalmas volt.

 

                                                                       Magyar Éva mesterpedagógus

   bázisintézményi koordinátor

„Óvodakertünk kincsei” Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Óvodakertünk kincsei” Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Óvodakertünk kincsei”

Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. A cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, jó lehetőség a nevelőmunka területén eddig elért eredményeink, “jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására. Bemutató foglalkozások, előadások, műhelymunkák tartásával az intézménybe érkező óvodapedagógusok szakmai tudásának bővítése, a tudásátadás a fő célunk.
Ilyen nyílt napra került sor 2021.10.13-án, mely a Zöld óvoda-Élhetőbb Jövő – óvodai jó gyakorlat alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg.
A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni, hogyan valósul meg a gyakorlatban a pedagógusaink által kidolgozott Zöld Óvoda-Élhetőbb Jövő „jó gyakorlat”.  “Az óvodakert kincsei” címet viselő szakmai napon az óvoda kertben termesztett növények tudatos felhasználása, az egészséges táplálkozási szokások alakítása, tartósítási eljárások bemutatására volt a téma.
A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden ismertette a „jó gyakorlat” kidolgozásának folyamatát, továbbá arról, hogy az óvoda Örökös Zöld Óvoda és Óvodakert mentor címmel is rendelkezik.
Ezt követte Jagaditsné Bajczi Erika óvodapedagógus, környezeti nevelő prezentációja az egészséges életmód alakításáról. A „Fenntartható fejlődés” 17 pontjából 3 területet emelt ki. Beszélt arról, hogy mit tehetünk, mi pedagógusok az éhezés megszüntetése, az egészséges élet és jólét, valamint a fenntartható fejlődés területén, hogyan kapcsolható az óvodakertekben végeztt tevékenységekhez.

Az óvodai csoportokban készített rövid videó felvételeken pedig a gyakorlatban való megvalósítást láthattál az érdeklődők.

  1. „Óvodakertünk kincsei” – az óvodakertben termesztett növények felismerése BeeBot padlórobot alkalmazásával. /Magyar Éva mesterpedagógus/.
  2. „Fűszervaj készítése” – az óvodakertben termesztett fűszernövények felhasználásával/petrezselyem, snidling. /Magyar Éva mesterpedagógus/
  3. „Csalamádé készítése télire”. Az óvodakertben termesztett növények felhasználásával: karfiol, hagyma, káposzta, paprika. /Nagy László óvodapedagógus
  4. „Krumpli manó” barkácsolása a kiscsoportosokkal. /Bodó Andrea óvodapedagógus/

A látottakat megbeszélés követte, majd az eredményesség mérő lapok kitöltésével zárul a szakmai nap.

     

 

 

 

 

 

Magyar Éva mesterpedagógus

bázisintézményi koordinátor

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben az évben is megrendezte a Tavaszi Pedagógia Napok programsorozatot 2021. március 22-30 között.
A szakmai hét keretében került sor 2021.03.25-én az Ajka Városi Óvoda online szakmai napjára, melynek célkitűzése volt bemutatni, hogy „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő”/ „Az vagy, amit megeszel” intézményi „jó gyakorlatunk”, kidolgozása milyen elvek és célok mentén történt. Bemutattuk, hogyan valósul meg az a gyakorlatban, hogyan ismerkednek meg a különböző játékos tevékenységek során a gyerekek az egészséges életmód szokásaival, hogyan alakítható az egészséges táplálkozás iránti fogékonyság.

2017 óta vagyunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, mely lehetőséget ad „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására, átadására. „Jó gyakorlataink” kidolgozásában, alapvetőnek éreztünk minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az óvoda sikeres működésében.
A szakmai napra jelentkezőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, az ott folyó szakmai munkát.
A „jó gyakorlatot” kidolgozó Vizikék és Zöldikék óvodában folyó nevelőmunkáról és az óvodák jellegzetességeiről Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes beszélt. Ezt követően Marton Lívia mesterpedagógus prezentációban ismertette az egészséges életmód, egészséges táplálkozás témakörben kidolgozott „jó gyakorlat” elméleti hátterét. Beszélt arról, milyen elemeket tartalmaz intézményi „jó gyakorlatunk”, hogyan történt annak kidolgozása, mi inspirálta a nevelőtestület tagjait a program kidolgozására, hogyan építhető be az a Pedagógiai Programba. Szó esett arról is, hogyan lehet kihasználni a helyi adottságokat, hogyan segíti a pedagógusok környezettudatos szemléletformálását, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását a nevelőmunkában és az egészséges táplálkozás alakítását a fenntartható fejlődés alapelvei mentén a kidolgozott innováció. Kitért az intézmény által kialakított kapcsolatok fontosságára, a szülők szemléletformálására.
Erdősi-Török Dóra óvodapedagógus fotókból összeállított prezentációban mutatta be, hogyan valósul és valósítható meg a gyakorlatban az egészséges életmódra nevelés. Sok gyakorlati példát adott az egészséges táplálkozás szokásainak alakításához, a higiéniai szokások megalapozásához, az egészséges ételek megismeréséhez és megismertetéséhez, az óvodakertben végzett tevékenységek fejlesztő hatásáról, a szülők szemléletformálásáról.
Kiemelt hangsúlyt kapott előadásában a közös élményszerzés, cselekvés, tevékenykedtetés, vizsgálódás fontossága, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele.
A chat-en is érkezett pozitív visszajelzések és az online kérdőívek válaszai is a szakmai nap sikerességét és eredményességét igazolta számunkra.

Magyar Éva
mesterpedagógus,  Bázisintézményi koordinátor

Korszerű pedagógia módszerek alkalmazása a tehetséggondozásban

Korszerű pedagógia módszerek alkalmazása a tehetséggondozásban

A 2020/2021 nevelési év utolsó bázisintézményi programjára került sor 2021.05.18-án, melynek az Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág óvodája adott helyet.
A szakmai nap fő célkitűzése az óvodai tehetséggondozás bemutatása volt, illetve hogyan valósul meg a tehetségígéretek fejlesztése a korszerű pedagógia eszközök alkalmazásával, kiemelten a Digitális Okos Játék Óvodásoknak /DIOO/ programmal. A gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztése aktualitás téma napjainkban.
A szakmai napon részt vevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd prezentációjában bemutatta az Ajka Városi Óvodában folyó nevelőmunkát, kiemelten a tehetséggondozás folyamatát.
Ezt követően két videó filmet láthattak a szakmai nap résztvevői. Az első kisfilm a Hétszínvirág Óvoda Pergő-Forgó néptánc tehetségműhely foglalkozását mutatta be. Fülöpné Kápli Katalin műhelyvezető a hagyományos néptánc elemek mellett tanítása mellett, az „Így tedd rá” – Tulipános programot is alkalmazza a gyermekek fejlesztésében. A második videó felvétel a Patakparti Óvoda „Kreatív kezek” vizuális tehetségműhely foglalkozását mutatta be. A műhelymunkát vezető Bali Mónika a mozaik technika történeti hátterét is megismertette a gyerekekkel, laptopon nézték meg a múltban is alkalmazott eljárást a különböző művészeti ágakban. A pedagógus ezzel is mintát adott a gyerekeknek az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségére a tanulási folyamatban. A műhelymunka további részében pedig a gyakorlatban is kipróbálták ezt a technikát a gyerekek.
HACS: Ajkai Kapocs Tehetséggondozó programok támogatása címet viselő TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 számú sikeres pályázatnak köszönhetően beszerzésre került két óvoda számára a DIOO – Digitális Okos Játék Óvodásoknak eszköz, mely egy új, innovatív, különleges magyar fejlesztés. A DIOO programot Kaposiné Kundermann Lívia, a Patakparti Óvoda óvodavezető helyettese, mesterpedagógus, szaktanácsadó mutatta be PowerPoint prezentációjában. Kiemelte, hogy az „Okos Játék” egy olyan érintőképernyős digitális komplex rendszer, amely a kis felhasználók digitális tudását erősíti. Nagy szerepe van a sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlődési folyamataiban, kielégíti az egyéni fejlesztés igényeit és szükségleteit is és elősegíti a tehetséggondozást is. Az óvodáskorosztály életkori sajátosságainak és igényeinek megfelelő képesség és kompetenciafejlesztést célzó feladatokat tartalmaz. Használata egyszerű, megalapozza az 5-6 éves gyermekek digitális írástudását. Bemutatta a 16 képességterületet és kitért a mérési adatok információjára is. Majd 2 videó felvétel következett, ahol Mizeri Krisztina, Máhr Judit és Bali Mónika óvodapedagógusok mutatták be a program gyakorlatban történő alkalmazást.

                         Magyar Éva
mesterpedagógus,  Bázisintézményi koordinátor

„Huszárpróba” az Ajka Városi Óvoda „jó gyakorlatának” bemutatása

„Huszárpróba” az Ajka Városi Óvoda „jó gyakorlatának” bemutatása

Az Ajka Városi Óvoda 4 éve az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye, így lehetőségünk adódik „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására, átadására. Fontosnak tartjuk a „tudás – érték” elv érvényesülését.

Innovációra nyitott, professzionális szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező óvodapedagógusaink a helyi igényekre épülő, kulcskompetenciákat fejlesztő Pedagógiai Programunk céljait, alapelveit figyelembe véve, folyamatosan keresik azokat az újszerű szakmai-módszertani eljárásokat, technikákat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek eltérő képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. Óvodáinkban biztosított az alkotó légkör, az óvodapedagógusok módszertani szabadságukkal élve a gyermekek érdekeit szolgálva fejlesztették és folyamatosan fejlesztik tudásukat. Innovációs tevékenységünket 25 újítás kidolgozása is jelzi.

„Jó gyakorlataink” kidolgozásában, fontosnak éreztünk minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az óvoda sikeres működésében.

A 2021. március 9-én megtartott online szakmai napunkon bemutattuk, hogyan valósul meg a gyakorlatban, a pedagógusaink által kidolgozott Huszárpróba nevet viselő „jó gyakorlat“, hogyan ismerkednek meg a különböző játékos tevékenységek során a gyerekek, hazánk történelmével, népünk hagyományaival, kiemelten a március 15-hez kapcsolódó eseményekkel.

A jelenlévőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát. Ezt követően Dr. Balatinczné Németh Mónika a Vizikék Óvoda óvodavezető helyettese beszélt az óvodában folyó szakmai munkáról. Csonkáné Krützner Márta prezentációjából az érdeklődő pedagógusok megismerhették „Huszárpróba” kidolgozásának hátterét, tartalmát. 24 perces videófelvételen mutattuk be, hogyan valósul meg a gyakorlatban a vegyes életkorú csoportokban a jó gyakorlat. Örömmel olvastuk a chat-falon történő pozitív visszajelzéseket és hallgattuk a Székesfehérvári POK munkatársának elismerő szavait.

Az eredményesség mérő kérdőíveket online formában szerkesztettük meg és küldtük ki a résztvevőknek, akik pozitív visszajelzéseket adtak.

Magyar Éva

mesterpedagógus

Bázisintézményi koordinátor