Rólunk

Bemutatkozunk

Az Ajka Városi Óvoda  700 óvodáskorú gyermek neveléséről gondoskodik hat óvoda 30 oviscsoportjában. Óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka nevelőközösségünk számára határozott igény a folyamatos egyéni, szakmai fejlődés és az intézményi kínálat színesebbé tétele. Az óvodapedagógia korszerű módszereinek alkalmazása, a belső innovációk, jó gyakorlatok kidolgozása évek óta mindennapos törekvések Ajka város óvodáiban.

Küldetésük

Óvodai nevelésünk céljai

  • Gyermekközpontú, befogadó óvodai környezet kialakítása.

  • A gyermek egyéni adottságai alapján képességeinek, kompetenciáinak formálása kiemelten a játék, anyanyelv és a külső világ tevékeny megismerése területén.

  • Innovatív pedagógiai kultúránk folyamatos fejlesztése.

  • Partneri kapcsolataink erősítése és folyamatos bővítése.

  • Zöld Óvoda kritériumrendszerének megfelelő működés.

Mit nyújtunk a gyerekeknek?

A gyermekeket érzelem gazdag környezetben, sokszínű tevékenység biztosításával,  egyéni képességeiknek megfelelően, differenciáltan fejlesztjük.

Óvodai csoportjainkban biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelését is. Befogadó óvodai légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatását a gyermekek jogainak ismeretében valósítjuk meg.

Nevelésünkben érvényesülnek különböző innovatív pedagógiai törekvések, megismertük és három óvodánkban alkalmazzuk a Kompetencia alapú óvodai programcsomag ajánlásait.

A gyermek fejlődéséért érzett felelősségünk közös a családdal, éppen ezért az együttműködés a szülőkkel kiemelt fontosságú számunkra.

 

Játszva tanítunk

Nevelésünkben központi helyet kap a játék

Nevelésünkben központi helyet kap a játék, mely során megvalósul az anyanyelvi nevelés, a külső világ, a felfedezésre váró csodák tevékeny megismerése. Programunk lényege a sokszínű és gazdag kínálat, a rugalmas és tág időkeretek, a játékos tevékenységek közti szabad választás lehetősége.

Mindennapjainkból kiemelkednek ünnepeink és a környezetvédelem jeles napjai.

Az óvodai nevelés és tanulás tervezett pedagógiai folyamat, amely a gyermeki fejlődés eredményessége érdekében sokrétű szakmai szempontokat vesz figyelembe. A nevelési-oktatási alapelvek, célok, feladatok meghatározása az intézményvezető és a nevelőtestület tagjainak közös tevékenysége.

Óvodapedagógusaink a gyermekek testi-lelki egyensúlyának megteremtésére, képességeinek fejlesztésére, készségeik alakítására helyezik a hangsúlyt.

Nevelési gyakorlatunkban megvalósul a Zöld Óvoda kritériumrendszere. Zöld Óvoda Bázisintézményként, az Iskolakertekért Alapítvány Mentorintézményeként és az Oktatási Hivatal Veszprém megyei Bázisintézményeként is működik óvodánk.

Több éve a Patakparti óvoda egyik csoportjában az angol nyelvvel játékosan ismerkedhetnek a gyermekek. A 2020/21 nevelési évtől az idegennyelvi oktatást kiterjesztjük a Patakparti óvoda többi csoportjára és a Hétszínvirág óvoda csoportjaira is.

Intézményünk szakmai elismerésekkel rendelkezik az innovációs tevékenységek, a környezettudatos nevelés, a tehetséggondozás, a hálózati együttműködések terén.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar Bázis óvodájaként és a Kaposvári Egyetem partnerintézményeként feladatunk az egyetemi hallgatók szakmai munkájának segítése a gyakorlatban.

A nemzetközi kapcsolatok tudatos keresése, kiépítése óvodánkban több éves múltra tekint vissza, több e-Twinnig projektben vettünk részt /pl. Téli ünnepek az óvodában, Teddy mackó barátokat keres, Little Christmas Wishes, Social solidarity and cooperation, Creative Kid /. 2012-től az Európai Bizottság támogatásával Comenius pályázatokat valósítottunk meg, Székhely óvodánkban koordinátorként, Kräterhexe und Gemüsezwerge címmel. Hétszínvirág óvodánk Small Hand for Big Actions című pályázat megvalósításának volt a helyszíne. 2013.02.15. és 2013.06.15. között a Comenius program keretein belül Törökországból tanárasszisztenst fogadtunk Hétszínvirág intézményegységünkben.

2014-ben a Patakparti óvodánk Erasmus+ K2 „Act together- be creative!” projekt megvalósításában vett részt. Katica intézményegységünk 2016-ban koordinátori szerepet vállalt az Erasmus+ K219 Small legend researchers című pályázat megvalósításában.

Óvodánk kétmedencés tanuszodával rendelkezik, amely 2006 évben közel 20 milliós beruházással megújult, saját úszóedzőt alkalmazunk. A gyermekek egészségvédelmét a rendszeres mozgáson, úszáson, korcsolyázáson kívül a só szoba használata is segíti.

Alkalmazkodunk

Alkalmazkodunk a gyermekek tehetségéhez

Óvodáinkban a tanulásban alkalmazott differenciálás során a gyermekek felzárkóztatása mellett elkezdtünk foglalkozni az életkorukhoz mérten átlagon felül teljesítő gyermekekkel is. A tehetségek támogatását 5 fő területen, interperszonális (drámajáték, vers-mesemondás), mozgásos (úszás, egyéb mozgásos tevékenységek), térbeli-vizuális, logikai és zenei játékokkal támogatjuk.

Tehetségpontjaink célja a kiemelkedő képességű, kreatív óvodás gyermekek felfedezése, azonosítása, személyiségük fejlesztése különböző gazdagító programok keretében a sokszínűség elvének hangsúlyozásával. Műhelymunkák keretében, egyéni, mikro, vagy kiscsoportos formában komplex program kidolgozásával segítjük a gyerekek tehetségének kibontakozását.

Tehetséggondozásban jártas szakembereink a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, illetve a Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás mellett figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket.

Óvodáink

Az Ajka Városi Óvoda intézményegységei

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Vizikék Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szivárvány Óvoda

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 – 16:00 óráig