Márton nap a Nefelejcs csoportban

Márton nap a Nefelejcs csoportban

 Novemberi jóleső eső a Nefelejcs csoportban

Míg az ablakokat eső kopogtatta, mi orrunkat nyomtuk az ablaküveghez. Márton-napjához közeledve lámpásokat készítettünk, melyek a jó cselekedeteket jelképezik. Énekeltünk, mondókáztunk és dramatikus játékokat játszottunk.

“Nincs szebb madár, mint a lúd, Nem kell néki gyalogút, Télen, nyáron mezítláb,Így kíméli a csizmát”

Papírlibákat készítettünk, kiknek kukoricát morzsoltunk és csutkamuzsika készült dalaink, halk kísérésére. Esti harangszóra.

“Egyél libám, egyél már, Nézd a napot, lemegy már, Éjfél tájba, nyolc órára, Esti harangszóra. Hipp… hopp… hopp!”

Ludas Matyi igazságát diavetítő vetítette a falra. Elcsendesedtünk és a jó cselekedeteinket elevenítettük fel, mely mindnyájunknak volt. Jó volt látni a gyerekek buzgóságát, empátiáját, figyelmét. Emlékezetes pillanatok születtek, melyeket nem felejtünk el.

Nagy László  óvodapedagógus

 

 

 

 

 

Október jeles napjai

Október jeles napjai

 

Október Jeles napjai

A Kézmosás Világnapjához kapcsolódó tevékenységek új élményhez juttatták a gyerekeket. Érdeklődve hallgatták a „jó és rossz” bacilusokról való ismereteket, figyelemmel „tanulmányozták” a kenyérszeleten tapasztalható változásokat, érdeklődve nézték a különböző bacilusokat bemutató PowerPoint vetítést. Gyakoroltuk az alapos és helyes kézmosás technikáját, jobban odafigyeltek és figyelmeztették társaikat az alapos kézmosásra. Ez alatt az időszak alatt “mosdótündérek” segítették és ellenőrizték a kézmosást.
A csoportban kis laboratóriumokat rendeztünk be, orvosi rendelőt, gyógyszertárat, nyitottunk. Kedvelt délelőtti játék tevékenység volt a „baciluskereső”, ahol a csoportszoba különböző helyeire elbújó „bacilusokat” kellett megkeresni. A projekt zárónapján, játékos úton kooperatív technikával, 3 csapattal dolgoztuk fel és rendszereztük a témában megszerzett ismereteket.

 

 

 

 

 

 

Október második felében a festészet történetéről az őskortól napjainkig beszélgettünk. Híres magyar festők képeit, alkotásait nézegettük a művészeti könyvekben. Ellátogattunk az „Ajka az én városom” kiállításra is, ahol örömmel fedezték fel a saját alkotásaikat.

Mobilitás Hete

Mobilitás Hete

Európai Mobilitási Hét

„A Sínek Világa”

„Hogyan közlekedtek az emberek régen és hogyan közlekednek ma?” kérdésre kerestük a válaszokat szeptember második felében a gyerekekkel. Szeptember 16-22 között az Európai Mobilitás Hetében, melynek szlogenje a  „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében” volt, megismerték a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést, mely hozzájárul a környezettudatos magatartási szokások alakításához.
A projekt két hete alatt bővült ismeretük a vasút történetének megismerése által, mely európai örökségünknek és kultúránknak a résztét képezi.  A magyar vasút fennállásának története 175 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is megkezdték működésüket az első magyar gőzvontatású vasutak a Pest-Vác közötti vasútvonalon.  Elsétáltunk a Vasútállomásra, ahol megfigyeltük az induló és érkező vonatokat. Nagy sikere volt az épület előtt kiállított régi gőzmozdonynak, mely vizuális alkotásaikban is megjelent.
A tanulás motivációjának alakítását célozták az egyéni és páros feladatok, a kutatómunkák, a gyűjtőmunkák, kooperációk.
A szülők is bekapcsolódott a gyűjtőmunkába, mellyel segítették a projekt megvalósítását.

 

Irka-Firka tehetségműhely

Irka-Firka tehetségműhely

 

Az „Irka-firka” Térbeli- vizuális Tehetségműhely 2015-16-os nevelési évben kezdte meg működését a CSISZOLATLAN GYÉMÁNTOK regisztrált tehetségpont keretén belül, amely mára már kiváló tehetségponttá vált.
Célja:
A kimagasló vizuális képességekkel, finom motorikával és színérzékkel rendelkező tehetségígéretes gyermekek felismerése és támogatása a művészetek eszközeivel. A tehetséggondozó program keretében a feladataink, hogy fejlődjenek a gyermekek finom motoros képességei, kreativitása, vizuális észlelése (alaklátás, formaészlelés), esztétikai érzéke és fogékonysága, síkbeli tájékozódása, ismerkedjenek meg új technikai megoldásokkal, művészi alkotásokkal.
A műhelymunkák során a gyerekek különböző ábrázolási technikákkal ismerkedtek, ismerkednek meg:

  • a papírmunkák közül a papírhajtogatás alapjaival, szalvétatechnikával, mozaiktechnikával, csipke-szurka technikával, viaszkarcolással, képalakítás során gyakoroltuk a vágás, ragasztás technikáját, valamint a mandalaszínezést, festést
  • a textilmunkák során készítettek a gyerekek rongybabát, különböző textilképeket festéssel, vágással, ragasztással, ismerkedtek a batikolás (textil és papírbatik) technikájával,
  • a fonalak felhasználási lehetőségei közül a fonalgrafikával,
  • a népi kismesterségek közül a szövés, (a szarvacskával történő) fonás technikájával,
  • az üvegfestéssel.

Az idei nevelési évben eddig a textilfestés, üvegfestés, szalvétatechnika, viaszkarcolás technikákat alkalmazták a gyerekek alkotó munkáik során.
Részt vettek három rajzpályázaton, ezek közül „A Mikulás éjszakája” címmel meghirdetett pályázaton két gyermek az első és második díjat nyerte el.

Tehetségműhelyünk szoros kapcsolatban állunk a Városi múzeummal, az Ajkai Művészeti Egyesülettel. A tehetségpont által szervezett tehetségtáborokban vettünk részt, ahol a gyermekek különböző alkotó tevékenységekben próbálhatták ki magukat, tapasztalatot szereztek arról, hogyan készül el egy szobor, festmény, agyagfigura.

A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek, a gyerekek már várják az alkalmakat, hogy kiteljesedjenek az alkotó munkában.

              Aranyné Tóth Ildikó
óvodapedagógus,  tehetségműhely vezető

 

Hétszínvirág óvodás sikere a rajzpályázaton

Hétszínvirág óvodás sikere a rajzpályázaton

Hétszínvirág óvodás sikere a rajzpályázaton

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott rajzpályázatára óvodákból is készültek alkotások.

A Víz Világnapjához kapcsolódó téma nem áll messze a gyerekektől, hiszen Örökös Zöld Óvodaként minden évben megünnepeljük ezt a Jeles Napot. A pályázatra összesen 372 db alkotás érkezett a különböző kategóriákban, melyet szakmai zsűri bírált el és a beküldött rajzok közül a három legjobbat díjazta korosztályonként. Kiemelt szempont volt az alkotó mondanivalója, valamint, hogy milyen módon kapcsolódik az alkotás a megadott jelmondathoz.

A Harangvirág csoportba járó Szennyai Szintia, festés technikával örökítette meg saját élményét, mely az „Esővízzel öntözöm a kiskertemet” címet kapta. Alkotásával az óvodás kategóriában I. helyezést ért el.

Gratulálunk az alkotónak és a felkészítő pedagógusoknak!

Magyar Éva  óvodavezető helyettes

 

KÖSZÖNET A PAPÍRGYŰJTÉSÉRT!

KÖSZÖNET A PAPÍRGYŰJTÉSÉRT!

Örökös Zöld Óvodaként kiemelt feladatunk környezetünk védelme, óvása. Csoportjainkban hagyomány a papírral való takarékoskodás, a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek érdekében külön gyűjtjük a papírhulladékot, nem dobjuk ki azt a papírt, amiből még barkácsolni lehet, melynek a hátuljára még rajzolni lehet.

Minden nevelési évben kétszer, ősszel és tavasszal is átélhetjük a papírgyűjtés izgalmait. Vajon most mennyi fa életét tudjuk megmenteni?A papírgyűjtés célját mindig megbeszéljük a gyermekekkel, mely nem más, mint a fák megmentése az erdőben és annak tudatosítása, hogy ezzel nagy mennyiségű víz és energia pazarlását előzhetjük meg. Kb. 60 kg papírral egy fát kímélhetünk meg a kivágástól.

A tavaszi fordulóban, a családoknak köszönhetően 2960 kg papír gyűlt össze. A gyűjtés eredményét évek óta a megmentett fák számával értékeljük, így a tavaszi gyűjtés során 49 fa életét tudtuk megmenteni. A papírgyűjtésből befolyt összeget a csoportok környezetük szépítésére használják fel. A papírgyűjtés eredményét az óvodai faliújságon tüntetjük fel, megmentett fák száma. Ezzel is azt szeretnénk tudatosítani a gyerekekben, hogy milyen nagyszerű dolgot cselekedtek és milyen sokat tehetnek ők is környezetükért.

A Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti Közössége nevében köszönöm, hogy aktívan bekapcsolódtak a tavaszi szelektív hulladékgyűjtésbe és ezzel is segítették környezeti nevelőmunkánkat.

Magyar Éva óvodavezető helyettes