Csiszolatlan gyémántok

A Hétszínvirág óvodában a tehetségígéretek fejlesztése a 2014-től működő „Csiszolatlan gyémántok” tehetségpontban valósul meg. 2018. januárban tehetségpontunk elnyerte az Európai, márciusban pedig az Akkreditált Kiváló tehetségpont minősítést.

 

Tehetségpontunk

Intézményünkben jelenleg 4 tehetségműhely működik: A ”Csilingelő dallamok” zenei tehetségműhely, az „Irka-Firka ” térbeli vizuális, és a „Pergő–Forgó” testi kinesztetikus műhely, a „Töprengő” matematikai-logikai műhely. A műhelyek fejlesztő programja illeszkedik Pedagógiai programunkhoz

 Célunk:

  • A tehetségígéretek felfedezése, fejlesztése
  • A család –óvoda kapcsolatának erősítése

 Feladatunk:

  • A gyermek speciális és gyenge területeinek fejlesztése
  • A gyermekek fejlődésének nyomon követése, konzultálás a szülőkkel
  • Differenciálás biztosítása
  • Fejlesztő program illesztése a pedagógiai programhoz
  • Gazdagító programok szervezése, biztosítása
  • A műhelymunkák bemutatása, bemutatkozása városi szinten
  • Támogatói rendszer kiépítése

Együttműködésben

A városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal más tehetségpontokkal kötött együttműködési megállapodásokkal rendelkezünk, rendezvényeiken felkérésre szerepelünk. 2015. évtől nyaranta 1 hetes ingyenes tehetségtábort szervezünk, ahol a táborzáró alkalmával a gyermekek megmutatják az érdeklődők részére a nevelési évben szerzett tudásukat. A tábor programjában tudatosan tervezzük meg a műhelyek munkájának együttműködését, tevékenységeik egymásra építését.

Hétszín-világ

2020 évben „ A hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató program támogatására” beadott és sikeres elbírásában részesült pályázatnak köszönhetően 800 000.- Ft támogatásban részesültünk.

A Hétszín-világ” nevet viselő pályázat keretében a zenei tehetségműhelybe járó gyerekek megismerkedtek a népi hangszerekkel, azok használatával.

A gyermekek személyiségfejlesztését EMK technikával, tehetség coaching segítségével valósítottuk meg.

Tehetségműhelyeink

Pergő-forgó

A gyermektánccal foglalkozó „Pergő-forgó” műhelyben a népi játékhagyomány, a gyermekek mozgási készségének ritmus és tempó érzékének, térérzékének, esztétikai érzékének fejlődését mozdítjuk elő.

Irka-firka

Az „Irka-firka” tehetségműhelyben különféle technikákkal: szövés, fonás, ragasztás, különleges festésekkel, népi hagyományos motívumokkal gazdagítjuk a belső képi világukat az arra alkalmas tehetségígéreteknek.

Csilingelő dallamok

A zenei neveléssel folyó műhelymunkában a „Csilingelő dallamok” műhelyben a gyermekek éneklési készségét, hallásfejlesztését gazdagítjuk, és hangszerek megismertetésével erősítjük a gyermekek zenei adottságait, kreativitásukat. A zeneterápiás és EMK módszerek segítenek, hogy elmélyítsük a zene szeretetét, élvezetét.

Töprengő

A matematikai-logikai tehetségműhelyben „Töprengő” műhelyben a figyelem, gondolkodás kerül előtérbe, melyben a tények feltárása, gyors megoldó képességgel társul. A Sakkjátszótér óvodai Komplex Képességfejlesztő program segítségével a gyermekek megismerkednek a sakkfigurákkal, jelentésükkel, a lépésekkel, és problémamegoldásaik sokszínűvé válnak.

Kapcsolat

Nyitvatartás rendje: Hétfőtől péntekig 5:00-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Magyar Éva

8400 Ajka, Béke u. 6/A

+36 88/508-140

hetszinviragajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalak

Ajka Városi Óvoda

Vizikék Óvoda

Katica Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!