Kertészkedni örömteli tevékenység minden évszakban

Kertészkedni örömteli tevékenység minden évszakban

 

Óvodai programunkban kiemelt a környezeti nevelés, a környezet védelemére nevelés. Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkezünk, 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye vagyunk. 2018. évtől pedig, Óvodakert Mentori feladatokat is ellátunk.
2012-ben az óvoda épületének korszerűsítésével egyidejűleg elkezdtük az udvar tudatos, strukturált átalakítását is.  Próbálunk olyan tereket létrehozni, hogy legyen hely a szabad mozgásra, játékra, a pihenésre, vizsgálódásokra és a kerti tevékenységekre egyaránt.
A környezettudatos magatartásformák kialakításának alapja a sok-sok gyakorlati tapasztalat, a környezethez való pozitív érzelmi kötődés.   Ennek megvalósulását segítjük elő óvodánkban azáltal, hogy a kerti munkát megismertetjük a gyermekekkel, őshonos fajokat, gyógy- és fűszernövényeket termesztünk, biogazdálkodást folytatunk. Kertünk gondozása során a gyermekek azt is megtapasztalják, hogy nincs hasznos és káros élőlény.

A szabadban megtapasztaltuk az évszakváltás jeleit, amikor udvarunk fái őszi színekben pompáztak. Az avar nem kevés munkát adott erre az időszakra.  A nyáron árnyékot adó fák lehullott lombját szorgos kezek gereblyézték össze. Jó játék volt a felhalmozott levelekben hempergőzni, a kupacokat átugrálni. A csodás színű levelekkel csoportszobáinkat is díszítjük.

    

 

 

 

 

 

 

A kerti növényeink gondozása is rendszeres tevékenységünk, ami a különböző évszakokban eltérő feladatokat jelent számunkra.
Betakarítottuk a beért terméseket, a keletkező növényi hulladékot pedig a komposztálóba gyűjtöttük. Az ágyásokban fellazított talajba ültettük el a szülőktől kapott eperpalántákat.

 

 

 

 

 

 

 

Kertünk terméseit próbáljuk minél változatosabb formában felhasználni, fogyasztjuk őket frissen és különböző tartósítási eljárásokat is kipróbáltunk.

 

 

 

 

 

 

A napraforgó magjainak kipergetésével pedig a téli madáretetésre készülünk fel. Tavasz közeledtével a kerti ágyások előkészítése, magvak vetése, palántázás és a kerti növények gondozása történik a gyerekekkel közösen.

 

                                                                                                                                                                                                        Jagaditsné Bajczi Erika                                                                                                                                                                                                    óvodapedagógus, környezeti nevelő

Médiapedagógia a nevelőmunkában

Médiapedagógia a nevelőmunkában

„Ez tetszett nekem”
Online szakmai nap

Az Ajka Városi Óvoda 2021.11.25-én, online szakmai napot tartott, mely a MOPED program alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg. A MOPED, egy gyermekeket célzó médiaértés fejlesztést támogató foglalkozás-sorozat, mely 6-6 foglalkozásból álló programot kínál három korosztálynak. A programok egymásra épülnek, de egységenként önállóan is megvalósíthatóak.

A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a médiaélmények feldolgozása, az egyes tevékenységek hogyan segítik az óvodai nevelés céljának elérését. A program alkalmazása hozzájárul a pedagógus szerep megújításához, a korszerű pedagógiai módszerekre építve.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte a „tudás-érték” elv érvényesülését a szakképzettség területén. Beszél tarról, hogy az innovációra nyitott, kimagasló szakmai – módszertani tudással rendelkező nevelőtestület tagjai folyamatosan keresik az újszerű pedagógiai eljárásokat, technikákat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek képességfejlesztését, tehetséggondozását.

Ezt követte Pethő Anita óvodavezető helyettes prezentációja, melyben a Patakparti Óvoda jellegzetességeiről, speciális nevelési területeiről kaptak képet a szakmai nap részt vevői.

A MOPED programot Bartáné Schenek Katalin óvodapedagógus ismertette, kitért egyes elemeire, megvalósításának folyamatára, megosztotta saját tapasztalatait is az érdeklődőkkel. A prezentáció a program elméletét mutatta be, a 20 perces kis videófelvétel pedig a gyakorlatban történő megvalósulást.

 

 

                                                           Magyar Éva mesterpedagógus

                                                            bázisintézményi koordinátor

Márton nap a Nefelejcs csoportban

Márton nap a Nefelejcs csoportban

 Novemberi jóleső eső a Nefelejcs csoportban

Míg az ablakokat eső kopogtatta, mi orrunkat nyomtuk az ablaküveghez. Márton-napjához közeledve lámpásokat készítettünk, melyek a jó cselekedeteket jelképezik. Énekeltünk, mondókáztunk és dramatikus játékokat játszottunk.

“Nincs szebb madár, mint a lúd, Nem kell néki gyalogút, Télen, nyáron mezítláb,Így kíméli a csizmát”

Papírlibákat készítettünk, kiknek kukoricát morzsoltunk és csutkamuzsika készült dalaink, halk kísérésére. Esti harangszóra.

“Egyél libám, egyél már, Nézd a napot, lemegy már, Éjfél tájba, nyolc órára, Esti harangszóra. Hipp… hopp… hopp!”

Ludas Matyi igazságát diavetítő vetítette a falra. Elcsendesedtünk és a jó cselekedeteinket elevenítettük fel, mely mindnyájunknak volt. Jó volt látni a gyerekek buzgóságát, empátiáját, figyelmét. Emlékezetes pillanatok születtek, melyeket nem felejtünk el.

Nagy László  óvodapedagógus

 

 

 

 

 

Október jeles napjai

Október jeles napjai

 

Október Jeles napjai

A Kézmosás Világnapjához kapcsolódó tevékenységek új élményhez juttatták a gyerekeket. Érdeklődve hallgatták a „jó és rossz” bacilusokról való ismereteket, figyelemmel „tanulmányozták” a kenyérszeleten tapasztalható változásokat, érdeklődve nézték a különböző bacilusokat bemutató PowerPoint vetítést. Gyakoroltuk az alapos és helyes kézmosás technikáját, jobban odafigyeltek és figyelmeztették társaikat az alapos kézmosásra. Ez alatt az időszak alatt “mosdótündérek” segítették és ellenőrizték a kézmosást.
A csoportban kis laboratóriumokat rendeztünk be, orvosi rendelőt, gyógyszertárat, nyitottunk. Kedvelt délelőtti játék tevékenység volt a „baciluskereső”, ahol a csoportszoba különböző helyeire elbújó „bacilusokat” kellett megkeresni. A projekt zárónapján, játékos úton kooperatív technikával, 3 csapattal dolgoztuk fel és rendszereztük a témában megszerzett ismereteket.

 

 

 

 

 

 

Október második felében a festészet történetéről az őskortól napjainkig beszélgettünk. Híres magyar festők képeit, alkotásait nézegettük a művészeti könyvekben. Ellátogattunk az „Ajka az én városom” kiállításra is, ahol örömmel fedezték fel a saját alkotásaikat.

Mobilitás Hete

Mobilitás Hete

Európai Mobilitási Hét

„A Sínek Világa”

„Hogyan közlekedtek az emberek régen és hogyan közlekednek ma?” kérdésre kerestük a válaszokat szeptember második felében a gyerekekkel. Szeptember 16-22 között az Európai Mobilitás Hetében, melynek szlogenje a  „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében” volt, megismerték a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést, mely hozzájárul a környezettudatos magatartási szokások alakításához.
A projekt két hete alatt bővült ismeretük a vasút történetének megismerése által, mely európai örökségünknek és kultúránknak a résztét képezi.  A magyar vasút fennállásának története 175 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is megkezdték működésüket az első magyar gőzvontatású vasutak a Pest-Vác közötti vasútvonalon.  Elsétáltunk a Vasútállomásra, ahol megfigyeltük az induló és érkező vonatokat. Nagy sikere volt az épület előtt kiállított régi gőzmozdonynak, mely vizuális alkotásaikban is megjelent.
A tanulás motivációjának alakítását célozták az egyéni és páros feladatok, a kutatómunkák, a gyűjtőmunkák, kooperációk.
A szülők is bekapcsolódott a gyűjtőmunkába, mellyel segítették a projekt megvalósítását.

 

Irka-Firka tehetségműhely

Irka-Firka tehetségműhely

 

Az „Irka-firka” Térbeli- vizuális Tehetségműhely 2015-16-os nevelési évben kezdte meg működését a CSISZOLATLAN GYÉMÁNTOK regisztrált tehetségpont keretén belül, amely mára már kiváló tehetségponttá vált.
Célja:
A kimagasló vizuális képességekkel, finom motorikával és színérzékkel rendelkező tehetségígéretes gyermekek felismerése és támogatása a művészetek eszközeivel. A tehetséggondozó program keretében a feladataink, hogy fejlődjenek a gyermekek finom motoros képességei, kreativitása, vizuális észlelése (alaklátás, formaészlelés), esztétikai érzéke és fogékonysága, síkbeli tájékozódása, ismerkedjenek meg új technikai megoldásokkal, művészi alkotásokkal.
A műhelymunkák során a gyerekek különböző ábrázolási technikákkal ismerkedtek, ismerkednek meg:

  • a papírmunkák közül a papírhajtogatás alapjaival, szalvétatechnikával, mozaiktechnikával, csipke-szurka technikával, viaszkarcolással, képalakítás során gyakoroltuk a vágás, ragasztás technikáját, valamint a mandalaszínezést, festést
  • a textilmunkák során készítettek a gyerekek rongybabát, különböző textilképeket festéssel, vágással, ragasztással, ismerkedtek a batikolás (textil és papírbatik) technikájával,
  • a fonalak felhasználási lehetőségei közül a fonalgrafikával,
  • a népi kismesterségek közül a szövés, (a szarvacskával történő) fonás technikájával,
  • az üvegfestéssel.

Az idei nevelési évben eddig a textilfestés, üvegfestés, szalvétatechnika, viaszkarcolás technikákat alkalmazták a gyerekek alkotó munkáik során.
Részt vettek három rajzpályázaton, ezek közül „A Mikulás éjszakája” címmel meghirdetett pályázaton két gyermek az első és második díjat nyerte el.

Tehetségműhelyünk szoros kapcsolatban állunk a Városi múzeummal, az Ajkai Művészeti Egyesülettel. A tehetségpont által szervezett tehetségtáborokban vettünk részt, ahol a gyermekek különböző alkotó tevékenységekben próbálhatták ki magukat, tapasztalatot szereztek arról, hogyan készül el egy szobor, festmény, agyagfigura.

A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek, a gyerekek már várják az alkalmakat, hogy kiteljesedjenek az alkotó munkában.

              Aranyné Tóth Ildikó
óvodapedagógus,  tehetségműhely vezető