Óvodánkról

Óvodánk 1978. november 16-án nyitotta meg kapuit. 2003. július 1-től az Ajka Városi Óvoda egyik intézményegységeként működik. Hat csoportban fogadjuk az óvodáskorú gyermekeket.

Csoportjainkban innovatív, kiváló szakmai tudással rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, munkájukat pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik.

 

Fontosnak tartjuk

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, elfogadó és befogadó óvodai környezet kialakítását. A nevelés egész folyamatában komplexitásra törekszünk, meghatározó szerepet szánunk a játéknak, az anyanyelvnek és a környezet megismerésének.

Az óvodai élet minden területén törekszünk az érzelem és tevékenység gazdag mindennapok  megteremtésére, a szociális és értelmi kompetenciák kibontakoztatására és fejlesztésére.

Munkatársaink elkötelezettek a magas színvonalú, minőségi munka iránt, rendelkeznek a kornak megfelelő informatikai képzettséggel, ismerik és alkalmazzák a korszerű pedagógia módszereket.

Bee-bot segíti az óvodáskori informatikai oktatást.

Örökös Zöld Óvoda

Óvodánk Örökös Zöld Óvoda, így a mindennapokban is megvalósul a Zöld Óvoda kritériumrendszerének megfelelő működés.

Igyekszünk lépést tartani az óvodapedagógiát érintő változásokkal, folyamatosan keressük a megújulás lehetőségét. Pedagógusaink részt vettek több intézményi „Jó gyakorlat” és innováció kidolgozásában.

Alkalmazzuk a kompetencia alapú programcsomag tartalmi elemeit.

Segítjük a beilleszkedést

A gyermekek óvodai beilleszkedését az érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs, szeretetteljes légkör kialakításával, egyéni bánásmóddal, bizalom- és kapcsolatteremtő játékokkal segítjük elő. Új óvodásainkat a Hétszínvirág napon köszöntjük!

Az óvoda udvara nemcsak számos mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára, hanem a zöldséges-, virágos-, gyógy- és fűszernövény kertünknek is helyet ad.

Napirendünk folyamatos, rugalmas és tág időkereteket biztosít a játékra, a különböző tevékenységekre és az egyéni képességfejlesztésére.

Az érzelmi biztonságot nyújtó környezetben a gyermekek szabadon játszhatnak, alkothatnak, újabb élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek.

Színes óvodai fejlesztés

Környezet szeretete

A környezettel való ismerkedést, a környezet szeretetére és védelmére való nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni.

Véleményünk szerint csak azok az emberek természetszeretők és védők, akiket már óvodás koruktól megtanítottak arra, miként kell harmóniában élni a természettel.

Mindennapi mese

Nevelési gyakorlatunk során fontosnak tartjuk a népmesék, mondókák megkedveltetését, s általuk a pozitív erkölcsi személyiségjegyek megalapozását.

A mindennapi mese segíti az érzelmi intelligencia, a fantázia fejlődését.

Kreatív alkotás

A gyermek a szabad játék ideje alatt kedvére alkothat. Óvodába lépéstől kezdődően folyamatosan megismertetjük a gyermekeket a különböző ábrázolási technikákkal.

Ösztönözzük az alkotásvágyat, az önkifejezés képi, vagy plasztikai megjelenését. A jó minőségű, gyerek- és környezetbarát rajzeszközök, anyagok a gyermekek számára hozzáférhető helyen találhatók.

Zene és mozgás

Az óvodásévek alatt felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zene iránt, megszerettetjük az éneklést, az énekes játékokat.

A gyermekek mozgásvágya ebben a korban a legerősebb, ezért mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt tornaszobánkban heti két alkalommal vesznek részt mozgásfoglalkozáson. Mozgásfejlődésüket speciális eszközökkel is segítjük: Ayres eszközök, Mozgáskotta.

Fokozott figyelmet fordítunk a prevencióra, a láb- és tartásjavítás gyakorlatainak érvényesítésére.

Felzárkóztatás

A speciális ellátást igénylő gyermekekkel fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus foglalkozik. A Pedagógiai Szakszolgálat kihelyezett logopédusa a beszédhibás gyermekek fejlesztését látja el.

Gondolkodj Egészségesen

Az egészséges életmód alakítása kiemelt feladatunk, hetente gyümölcsnapokat tartunk. Születésnapokra gyümölcssalátát készítünk. Évente előadást tartunk az egészséges táplálkozásról, reform ételbemutatóval egybekötve, receptgyűjteményt készítünk a családoknak.

Élményszerző sétákat kirándulásokat szervezünk városunk és a környék kedvelt kiránduló helyeire. Rendszeresen járunk Erdei óvodába.

2008-tól kapcsolatban állunk a „Gondolkodj Egészségesen” Alapítvánnyal, minden évben bekapcsolódunk a BLUM napok ajánlott programjaiba.

Jeles napok, programok

Mindennapjainkból kiemelkednek ünnepeink és a környezetvédelem jeles napjai. Óvodapedagógusaink igyekeznek emlékezetessé, különlegessé tenni a gyermekek számára ezeket a napokat.

 A középső és nagycsoportos gyermekek számára 20 alkalmas úszótanfolyamot biztosítunk és lehetőség van korcsolyázás alapjainak elsajátítására is a városi Jégpályán, szakedzők irányításával. Délelőtti foglalkozások keretein belül megismerkedhetnek a kézilabda és foci alapjaival.

Délután szabadidős tevékenység keretében gyermekfoci és aerobik edzéseken való részvételre is lehetőség van.

Tehetségpontunk

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Regisztrált Tehetségponttá nyilvánította óvodánkat. „Csiszolatlan gyémántok” elnevezésű, az Európai Tehetséghálózathoz csatlakozott tehetségpontunk célja a tehetségígéretek felismerése, a tehetséggondozás, a játékos gazdagító programok szervezése.

Jelenleg 4 tehetségműhelyben folyik a gyermekek fejlesztése:

  • A „Csilingelő dallamok” – zenei,
  • Az ”Irka-firka”- vizuális,
  • A Pergő-Forgó”- néptánc
  • A „Töprengő”- sakk tehetségműhely.

Együtt a családokkal

Alapvetőnek tartjuk a szülőkkel együttműködő, egymást segítő nevelőpartneri viszony kialakítását. Óvodai nevelésünk fő célja, – a családok együttműködésével – hogy a környezetben biztonsággal eligazodni tudó, azzal harmóniában élő, megfelelő kommunikációra képes gyermeket neveljünk.

2020 szeptembertől lehetőséget biztosítunk játékos angol nyelvi foglalkozáson való részvételre.

Óvodánk eszközbeszerzéseit pályázatokkal, alapítványi forrásokkal és a szülők támogatásával valósítjuk meg.

Szeretettel várja gyermekét a Hétszínvirág Óvoda nevelőtestülete!

Kapcsolat

Nyitvatartás rendje: Hétfőtől péntekig 5:00-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Magyar Éva

8400 Ajka, Béke u. 6/A

+36 88/508-140

hetszinviragajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalak

Ajka Városi Óvoda

Vizikék Óvoda

Katica Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!