Óvodánkról

Óvodánk 1975-ben épült, a város északi részén, lakótelepi környezetben. Vegyes életkorú csoportokkal működik, családias légkörben biztosítja a gyerekek egészséges testi, lelki és mentális fejlődését.

Óvodánk adottságai

Csoportjainkban /Maci, Sün Dorottya, Pejkó, Kékcinke, Somvirág, Margaréta/ szakmailag, módszertanilag felkészült, elhivatott, munkájára igényes, értékközvetítő, innovatív óvodapedagógusok, szakképzett pedagógiai asszisztensek és dajkák nevelik, fejlesztik a gyermekeket, segítik a nevelőmunkát.

 Sátorborítású, kétmedencés tanuszodánk 1978-ban, Magyarországon elsőként épült. A tanuszoda lehetőséget biztosít az Ajka Városi Óvodába és a kistérség óvodáiba járó gyermekek úszásoktatására. A foglalkozásokat szakképzett úszásoktató vezeti.  2019 évben az óvoda homlokzatának és a tanuszoda kiszolgáló helyiségeinek felújítása valósult meg.

 Tágas, fás udvarunk, tornaszobánk, lehetőséget ad a gyermekek sokszínű mozgásos tevékenységéhez, tartalmas udvari életéhez. Gyermekeink délutáni szabadidős foglalkozásokon ismerkedhetnek különféle mozgásformákkal.

Pedagógiai programunk

 • Pedagógiai programunkban központi helyet kap a játék, a kommunikáció és a külső világ tevékeny megismerése.
 • Kiemelten kezeljük a környezetvédelmet, a környezettudatosságot és az egészséges életmódra nevelést.
 • Csoportjainkban a Kompetencia alapú programcsomag ajánlásait figyelembe véve végezzük szakmai munkánkat.
 • Udvarunk, tornaszobánk, uszodánk lehetőséget ad a gyermekek sokszínű mozgásos tevékenységéhez.
 • Az óvodánkban található tanuszodában gyermekeink hetente vízhez szoktató foglalkozáson vesznek részt, ahol elsajátíthatják az úszás alapelemeit.

Jó gyakorlataink

 • Zöld óvoda – élhetőbb jövő- „Az vagy, amit megeszel”
 • Kalandjáték
 • Huszár próba
 • Bábozni jó, bábozni érdemes!

Regisztrált tehetségpont

Óvodánkban az „Ép testben ép lélek” Regisztrált Tehetségpont működik. A tehetségpont fő profilja a kiemelkedő mozgású, sportban tehetséges gyermekek gondozása, fejlesztése. Évek óta kiemelkedő eredményt érünk el a városi óvodai sportfesztiválon, vízi vetélkedőn.

Referenciaintézmény vagyunk

Minősített referencia intézményként működünk mint az óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó óvoda, és feladatellátási hely vagyunk referenciaintézményi területen, mely lehetőséget ad arra, hogy eddigi tapasztalatainkat átadhassuk más óvodapedagógusoknak is.

Örökös zöld óvoda

 • Takarékos vízhasználatra szoktatjuk a gyerekeket.
 • Az óvodásaink segítenek az óvodakertek, sziklakertek, fűszer- és gyógynövénykert, a csoportszobák növényeinek gondozásában, komposztálásban, a téli madáretetésben, a nyári madáritatásban.
 • Beépítjük a természet- és környezetvédelem jeles napjait a csoport tevékenységrendszerébe (Kézmosás világnapja, Mobilitási hét, Állatok napja, Happy-hét, Blum hét, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és Fák Napja)
 • Együttműködünk az ÖKO Iskolával -közös programokat szervezünk a környezetvédelmi jeles napokon.
 • Egy évben két alkalommal szervezett erdei óvodai programon vesznek részt a gyerekek.
 • Csatlakoztunk az országos Óvodakert-hálózathoz.
 • Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, a szülőket is bevonjuk programjainkba

 

Kapcsolataink

Hiszünk a kölcsönös bizalomra épülő együttműködés erejében

 • a család és óvoda között
 • az óvodák között,
 • a társintézményekkel és
 • a civil szervezetekkel való kapcsolatainkban.

Fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolattartást, az idősek otthonában mindig szívesen látott vendégek az óvodás gyermekek, akik örömmel készülnek meglepetéssel az otthon lakói számára.

Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy megismerjék gyermekük óvodai életét. Nyílt napokat, közös programokat szervezünk velük, pl.: ételbemutatót, kirándulásokat, munka-délutánokat, sportnapot. Részt vállalunk a városrészi ünnepek lebonyolításában, nagycsoportosaink aktív szereplői ezeknek – „Óvárosi karácsony” 

Középső- és nagycsoportos óvodásaink a város jégpályáján korcsolya oktatási programban vehetnek részt, melyet szakedző irányít.

Óvodánk átadása

2019-ben óvodánk hőszigetelése, homlokzata és tanuszodánk gépészete megújult. Az átadásról az Ajka Városi Televízió munkatársai készítettek összefoglalót.

Kapcsolat

Nyitvatartás rendje: hétfőtől péntekig 5:00-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Dr. Balatinczné Németh Mónika

8400 Ajka, Sport u. 10

Telefon: +36 88/510-770

vizikekajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalaink

Ajka Városi Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!