Ficánkoló

Az „Ép testben ép lélek” Regisztrált tehetségpont Ficánkoló tehetségműhelye 2016. decembertől működik. A műhely  fő profilja a tehetséges gyermekek úszással kapcsolatos ismereteinek elmélyítése.

Tagok kiválasztása

A tagok kiválasztása saját szempontrendszer alapján történik, melynek fontos része, hogy a gyermek vízbiztos legyen – víz alá merülés, úszólappal siklás hason és háton. A kiválasztás az óvodapedagógusok ajánlásával történik, hiszen a Vizikék óvodában minden gyermeknek biztosított a pancsolás lehetősége, mely során az óvodapedagógusok megfigyelhetik a bátrabb, a vízben ügyesebben mozgó gyermekeket.

A foglalkozások heti rendszerességgel szakképzett úszóoktató irányításával valósulnak meg.

A foglalkozások éves tematikája műhelynaplóban kerül rögzítésre.

Magabiztosság megteremtése

Az első foglalkozás célja az uszodai szabályok ismertetése és az úszás alapelemeinek bemutatása (hason, háton siklás eszközzel, eszköz nélkül), mely fontos a differenciálás és a további fejlődés miatt.

Mikor a gyermek már magabiztosan siklik hason és háton eszközzel, majd eszköz nélkül, ezt követően kezdődhet a gyors és hát-láb tempó tanulása, először természetesen eszközzel.

A szabályos lábtempó elsajátítása után következhet eszköz nélkül a hátúszó, kartempó váltott kézzel való gyakorlása is.

Eredmények

Az év végi célkitűzés, hogy a gyermekek megtanulják segédeszköz nélkül koordináltan, szabályosan a gyorsúszást és a hátúszást váltott karkörzéssel.

A tehetségműhelybe járó gyermekek sikeresen vesznek részt az Ajka Városi Óvoda óvodái között évente megrendezésre kerülő Vizi Vetélkedőn.

A Ficánkoló tehetségműhely rendszeresen publikál tevékenységéről a helyi médiában.

A gyermekek és a szülők részéről a visszajelzés pozitív, megszerzett tudásukat a városban működő vízilabda-, és úszó egyesületeknél tudják kamatoztatni.

Horváth Rozália
Úszóoktató

Kapcsolat

Nyitvatartás rendje: hétfőtől péntekig 5:00-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Dr. Balatinczné Németh Mónika

8400 Ajka, Sport u. 10

Telefon: +36 88/510-770

vizikekajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalaink

Ajka Városi Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!