Óvodánkról

A Szivárvány óvoda Ajka-Padragkút városrészben található, csendes, szép, falusias környezetben. Az intézmény 1952. évtől működik, amely 2004. július 1-től az Ajka Városi Óvoda intézményegysége. Családias óvodai környezetben az Aranyhal vegyes életkorú óvodai csoportba fogadjuk a gyerekeket.

Óvodai programunk

Az Ajka Városi Óvoda mind a 6 óvodájában 2008. szeptember 1-től közös Pedagógiai Program alapján végezzük nevelőmunkánkat, amelyben központi helyet kap a játék, a kommunikáció, a külső világ tevékeny megismerésére nevelés. Szakmai megújulásra, a minőségi nevelőmunka végzésre törekszünk. A gyerekek számára érzelemgazdag, szeretetteljes, befogadó és biztonságot nyújtó óvodai környezetet alakítunk ki, ahol a dolgozók személyes példája, az esztétikus környezet mintát ad a gyerekek és a felnőttek számára. Az óvodások részére mindennap különféle játékokat, fejlesztő óvodai tevékenységeket tervezünk és érdeklődésük alapján válogathatnak a felkínált lehetőségek közül.

 

Esélyteremtő óvoda

Részt vettünk az EFOP-3.1.3 Esélyteremtő óvodai pályázatban, ahol az óvoda hátránycsökkentő, esélyteremtő feladataira fókuszálva biztosítjuk az egyéni bánásmóddal a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a tevékenységekben megvalósuló ismeretnyújtást.

Figyelmet fordítunk a családokkal való bizalmi kapcsolat kialakítására, hogy minden óvodás egyenlő eséllyel, kudarcmentesen kezdje majd meg iskolai tanulmányait.

 

Megalapozzuk

Az óvodás évek alatt megalapozzuk a zenei anyanyelvet, megismertetjük a gyerekeket szűkebb és tágabb környezetükkel, Örökös Zöld Óvodaként szem előtt tartva a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet.

A falusias városrészben a növények, állatok megfigyelésére, természetes környezetükben van lehetőség a gyerekeknek és kirándulunk a közeli erdőbe is.

Az óvodai rajzolás, festés, mintázás, a gyermekek egyik legkedvesebb tevékenysége és mindennap színes alkotásokat készítenek.

Ápoljuk a hagyományokat

A mesék, versek kedveltek a gyermekek körében és rendszeresen fel is lépünk óvodásainkkal a városrész kulturális programjain. A település hagyományainak ápolásában részt veszünk óvodásainkkal (bányászat, szüret, Márton nap).

Színházi előadások, sport rendezvények (korcsolya, sportfesztivál) színesítik óvodai életünket.

Kapcsolat

Nyitvatartás rendje: Hétfőtől péntekig 7:00-tól 16:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Kaposiné Kundermann Lívia

8452 Ajka-Padragkút, Padragi u. 198.

+36 88/501-330

szivarvanyajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalak

Ajka Városi Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Vizikék Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!