Tehetségpont

 

Kreatív kezek tehetségpont

A gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése mellett 7 óvodai csoportban foglalkozunk a mozgásos, térbeli-vizuális területeken is, az átlagon felül teljesítő gyermekekkel.

Intézményünk nevelőtestülete szerint: „a tehetség felismerése óvodás korban elsősorban a képességek, készségek azonosításában, felismerésében valósul meg. Hisszük, hogy minden gyermek, tehetséges lehet valamiben, csak engednünk kell, hogy kibontakoztassák, ami bennük rejlik.

Művészeti nevelés

Óvodánkban évek óta magas színvonalon folyik a művészeti nevelés. Az óvoda dolgozói kreatívak, ez megjelenik az intézmény és az óvodai csoportok egyedi dekorációjában, esztétikus berendezésében.

Nevelőmunkánk a helyi igényekre épülő kulcskompetenciákat fejlesztő, tevékenységközpontú, tehetséggondozást tartalmazó, saját Pedagógiai Programunk alapján folyik.

A gyerekek egyéni fejlesztését az óvodapedagógusok végzik, szükség esetén gyógypedagógus, logopédus segítségével.

Jó gyakorlataink

  • A játék öröm – fejlesztő játékok gyűjteménye,
  • Kitáruló Világ – informatika az óvodában,
  • Néphagyomány ápolás az óvodában,
  • Buksi-Suli- kutyaterápia az óvodában

Óvodásainkkal szívesen és örömmel veszünk részt gyermekrajz-pályázatokon. A kézműves-foglalkozások, a népitánc népszerű a gyermekek körében. Ezeket több évtizede működtettük délutáni, szabadidős tevékenység keretén belül. A kézműves műhelyt tehetségfejlesztés keretén belül szervezzük.

A tehetségfejlesztés területén személyi feltétel adott, 2 fő óvodapedagógus végzett ezzel kapcsolatos szakirányú képzést, és többen éreznek elhivatottságot ez irányban. Népitánc csoportunk, örömmel lép fel óvoda-bálunk nyitó műsorában és városi rendezvényeken.  Országos, helyi szintű rajz- pályázatokon részt vesznek az óvodás gyermekek.

Heti rendszerességgel

Heti rendszerességgel indítjuk térbeli-vizuális tehetségműhelyünket az 5-6-7 éves korosztály számára. Célja a kimagasló vizuális képességekkel, finom-motorikával és színérzékkel rendelkező, tehetségígéretes gyermekek felismerése és támogatása, a néphagyomány és a művészetek eszközeivel. A tehetséggondozó program keretében fejlődik a gyermekek kreativitása, vizuális észlelése, finom-motorikus képességei, esztétikai fogékonysága, esztétikai érzéke, továbbá művészeti alkotásokkal is megismertetjük a kicsiket.

Népi tánc foglakozásainkon, a népi gyermekjátékok, dalok mellett, egyszerű tánclépéseket is gyakorolnak a gyerekek.

Tehetségpontunk létrehozásával szeretnénk a város tehetségpontjaival, civil szervezetekkel együttműködni.

Terveink

  • Helyi támogatók keresése,
  • kapcsolattartás, hospitálás más intézményekkel,
  • egyéni, és csoportos tanácsadás,
  • a tehetségműhelyben készült alkotásokat kiállítása,
  • kapcsolatfelvétel városunk képzőművészeivel és néphagyomány őrzőivel.

Szakmai Tehetségnap szervezése, ahol lehetőség nyílik a tehetségcsírák megmutatására, szakemberekkel történő konzultációra, kapcsolatok építésére, ápolására, valamint a Jó gyakorlataink bemutatására.

Terveink költségeinek megteremtését költségvetés, alapítvány, pályázatok, támogatók, szponzorok segítségével szeretnénk megvalósítani.

Nevelőtestületünk a folyamatos önképzéssel és továbbképzéseken szerzett tudással, jó gyakorlat átvételével, hospitálással segíti az eredményes és hatékony tehetségfejlesztést.

Kaposiné Kundermann Lívia
óvodavezető helyettes

Kapcsolat

 Nyitvatartás rendje: hétfőtől péntekig 5:00-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Pethő Anita

8400 Ajka, Béke u. 33.

+36 88/508-040

patakpartiajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalaink

Ajka Városi Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Vizikék Óvoda

Zöldikék Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!