Boldogságórák és az Erősségközpontú Oktatási Program bemutatása a Patakparti óvoda Vuk csoportjában

2022.07.07.

A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány, elnöke Bagdi Bella, a program fővédnöke Dr Bagdy Emőke. Egy interneten történő böngészés során akadtunk a programra, amely felkeltette érdeklődésünket és az óvodavezető felé jeleztük, hogy szeretnénk részt venni az innovációban. Lehetőségünk is adódott 2015 szeptemberétől alkalmazására az Ajka Városi Óvoda Patakparti óvoda Vuk csoportjában a Boldogságórákat és 2016. évtől Pedagógiai Programunkba is bekerült. A Boldogságprogram a pozitív pszichológia tudományág kutatásaira épül. A tevékenységek során a gyermekek teljes személyiségfejlesztése történik a pozitív életszemlélettel történő képesség elsajátításával, és fontosnak tartjuk, hogy mindezek a mindennapok részévé is váljanak. A gyerekek a tevékenységek, mesék során, a szituációs és drámajátékokban elsajátítják, felismerik, hogy milyen erőforrásokkal, készségekkel rendelkeznek és megtanulják ezek használatát a napi problémáik kezelésére.  Az Ajka Városi Óvoda Pedagógiai Programjában rögzített, évente kettő alkalommal (novemberben és májusban) a gyermekek körében szociometriai vizsgálatot végzünk, amelynek elemzése során képet kapunk a csoporton belüli társas kapcsolatokról, azok erősségéről, a gyermek közösségben elfoglalt helyéről, a személyes kötődésekről. A Boldogságprogram során a közösségi kapcsolatok alakításához, egymás elfogadásához is tudatosan alkalmazzuk a pozitív, megerősítő játékokat, a könyvet és munkafüzetet, a Pozitív gyerek vagyok kártyacsomagot, CD anyagot, társasjátékokt. A havi témák   feldolgozásai (hála, optimizmus, társas kapcsolatok, jó cselekedetek, célok kitűzése, megküzdési stratégiák, apró örömök, megbocsátás, testmozgás) szituációs, relaxációs gyakorlatokkal, játékos kreatív feladatokkal, dalokkal, mesékkel, történetekkel, drámajátékokkal, mozgással és olyan pszichológiai tréning gyakorlatokkal történnek, amelyek fokozzák a gyerekek jó kedvét, felfedezik magunkban és társaikban az erősségeket és a jó tulajdonságokat. A feladatok során örömforrásokat keresünk számukra és tapasztalatok, tevékenységek útján,  alakítjuk személyiségük. A pozitív dalok éneklése és eljátszása színesíti a Föld napi, Gyermeknapi, Évzáró – Ballagási ünnepélyeinket. A napi érzéseiket a gyerekek az „érzelmi hőmérőn jelezhetik” és a negatív érzéseiket kifejezik, megoldásokat keresünk gondjaikra. Próbáltuk megértetni és elfogadtatni, hogy mindig minden szituáció, nem lehet jó mindenkinek, keresd és keressük azt, ami neked, nekünk jó. Mindez csak kialakított és következetesen betartott szokás és szabályrendszerben tud megvalósulni, amelyre nagy figyelmet fordítunk.

A program eddigi eredményei óvodai csoportunkban:

A boldogságórák segítik a gyerekek reális önismeretének kialakítását, a csökkentik a gyerekek szorongásait. Az óvodai csoportunkban a napi konfliktusok száma fokozatosan csökken. Erősödik a gyerekek önbizalma és egymás közötti kapcsolataik száma és mélysége, ezt a szociometriai vizsgálat is bizonyítja. Bátran ki merik mondani rossz érzéseiket, amelyekre mindig keresünk pozitív megoldásokat, ezzel erkölcsi érzékük, problémamegoldásuk, együttműködési készségük is fejlődik. A gyerekek vidámabbak, boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, jobb kapcsolatteremtőkké válnak. Segítette a program az autista sajátos nevelést igénylő gyermek elfogadását, befogadását, megértését mind a szülők, mind a gyerekek körében, valamint a további SNI gyermekek érzelmi biztonságának kialakítását. Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma 2016. évben Prof. Oláh Attila vezetésével tudományosan mérte a Boldogságóra program hatékonyságát, amely bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.  A Patakparti Óvoda négy óvodai csoportjában alkalmazzuk jelenleg a Boldogságórákat. Redszeresek a program fejlesztései és a kollégák számra képzések is vannak, ahol megismerkedhetünk az elmélettel és a gyakorlati megvalósítással. Az intézményünk 2017. évtől elnyerte az ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA címet.

Az Örökös Boldog Óvodák számára a 2021-2022 nevelési év szeptemberében egy új lehetőségként elindult az Erősségközpontú Oktatási Képzés, ahol Ráczné Németh Csilla óvodavezetővel együtt Barta Renáta és Kaposiné Kundermann Lívia óvodapedagógusok is részt vehettünk. Az elméleti ismeretek megismerése után 2021 októberétől alkalmazzuk a Vuk óvodai csoportunkban az Erősségközpontú Oktatási Program ajánlásait. Jelenleg ismerkedünk saját magunk és a gyermekek karaktererősségeivel, amelyre a fejlesztésük során alapozni tudunk.  Mik is ezek a karaktererősségek? Az Erősségközpontú Oktatási Program a pozitív pszichológián belül az erősségközpontú játékosság módszertanára épül és a pozitív nevelés programjához kapcsolódik. Segít a gyerekeknek felfedezni és alkalmazni saját erősségeiket. A program a Martin Seligman és Christopher Peterson által meghatározott 6 erény mellett (bölcsesség, bátorság, emberség, igazságosság, mértékletesség, transzendencia) 24 karaktererősséget határozott meg (kreativitás, kíváncsiság, tanulás szeretete, nyitott gondolkodás, kitartás, szeretet, kedvesség, társas intelligencia, megbocsátás, szerénység, körültekintés, önkontroll, hála, optimizmus, humor stb.). Ezek a felsorolt pozitív tulajdonságok, pozitív jellemvonásaink összességei. Ha az erősségeket ismerjük magunkban és felfedezzük másokban is, segítségünkre lehetnek a kapcsolatépítésben, a megértésben, az elfogadásban. A karaktererősségek pozitív használatával fokozhatjuk pozitív érzelmeinket. Ajánljuk hozzá a VIA magyar nyelvű kérdőívet is, amely segítségével saját karaktererősségeinket is megismerhetjük. Miért lehet szükséges megismertetni a gyerekekkel az erősségeket?   Mert könnyebbé válhat számukra az átmeneti folyamat  az óvodából az iskolába. Nagyobb elégedettség és aktívabb részvétel várható az óvodai tevékenységekben. Jobb tanulási eredmények várhatóak. Alacsonyabb lesz a  kockázat a depresszió kialakulására és betegség utáni gyorsabb felépülés várható. Nagyobb elégedettség és önbecsülés, jobb a  fizikai állapot alakul ki a programban résztvevők körében. Fokozott képesség alakul ki a stresszel és a nehézségekkel való megküzdésre. Mit jelenthet az óvodapedagógusok számára az EKOP? A pozitív pszichológia eredményeire épülő erősségközpontú módszertan elsajátíttatásával erősségfókuszú gondolkodásunk fejlesztése történik. Karaktererősségeket ismerhettünk meg, amelyek a gyerek, a felnőtt személyiségében is jelen vannak. A holisztikus és élménypedagógiai módszerek alkalmazásával, illetve az erősségfókuszú oktatás-nevelés szemléletformáló gyakorlatok segítségével megerősödik személyes és szakmai tudatosságunk. Fejlődik az érzelmi és társas intelligenciánk, önreflexiós készségünk, önismeretünk. Képessé válunk a fejlődésfókuszú szemléletmóddal egyetemben a gyermekek karaktererősség kompetenciáinak fejlesztésére. A gyerekek számára értékelésünk támogató, fejlesztő és erősségükre fókuszált lesz.

Egy olyan világban élünk ahol a mindennapi életben, a médiában gyakran a negatív eseményekre helyeződik a hangsúly. Mi a Boldogságórák és az Erősségközpontú Oktatási Program alkalmazásával arra irányítjuk a gyerekek figyelmét, ami jó bennük, és társaikban, ami jó érzéssel tölti el őket, ami erőt ad számukra, amivel meg tudnak oldani helyzeteket, mert van megoldás minden helyzetre.

Ajánljuk mindkét programot az óvodai nevelőmunka és családi nevelés során is:

Barta Renáta és Kaposiné Kundermann Lívia óvodapedagógusok

Talán ezek is tetszhetnek…

Szüreti hét a Patakparti óvoda Csigabiga csoportjában Szeptember utolsó hetében a Csigabiga csoportban a szüret...

Mazsolák és a Parasport

Mazsolák és a Parasport

Az immár negyedik alkalommal megrendezett Parasport napi rendezvényre idén a Patakparti Óvoda Mazsola csoportosai is...

„ÚjraRuha” az Óvodában

„ÚjraRuha” az Óvodában

Óvodánk Örökös Zöld Óvoda révén, igyekszik a lehetőségeket kihasználni és minél színesebbé, élménydúsabbá tenni a...

Kapcsolat

 

Nyitvatartás rendje: hétfőtől péntekig 5:30-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Kaposiné Kundermann Lívia

8400 Ajka, Béke u. 33.

+36 88/508-040

patakpartiajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalaink

Ajka Városi Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Zöldikék Óvoda

Vizikék Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!