A meséről…

2022.05.03.

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni:”

(Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek)

Csoportunk a Patakparti Óvoda Szivárvány csoportja. A mesemondás a nap lényeges eseménye. Ehhez nagyon fontos a megfelelő érzelmi légkör kialakítása.

A mesék kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, érzelemvilágát, élményeit és az aktualitásokat.

Elsősorban népmeséket, klasszikus meséket mesélünk, de a kortárs irodalomból is válogatunk. Mivel már gyermekkorban számos, a kultúránkhoz illeszkedő viselkedési formát meg kell tanulni, azt a meséken keresztül is próbáljuk érzékeltetni (pl. aki beszél, arra odafigyelünk, egymás szemébe nézünk).

A mese a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének, fejlesztésének egyik legfőbb eszköze. Egy-egy mesét többször is elismétlünk, így bővül a gyermekek szókincse. A gyakran hallott meséket elbábozzák, dramatizálják. Fejlődik gondolkodásuk, beszédkultúrájuk.

Igyekszünk a bábjáték különböző fajtáival megismertetni gyermekeinket. Legelőször a sík- és botos bábokkal játszottuk el az egyszerű meséket. Legnehezebb feladat a kesztyűbábok mozgatása volt, de ez is egyre jobban sikerül nekik.

A bábozás fejleszti az önbizalmukat, segít a téri tájékozódásban, fejlődik a beszédkészségük, figyelnek egymásra. Élvezik, hogy azonosulhatnak a mese szereplőivel, ki tudják fejezni érzelmeiket.

A kezdeményezések során „mini” bábszínházat alakítunk ki, ahol megtanulják a kulturált viselkedés szabályait (nem beszélünk, nem állunk fel a mese alatt). Játékidőben is lehetőségük van a bábozásra, ilyenkor saját élményeiket, elképzeléseiket játsszák el.

Nagyon szeretik a mozgással is kísérhető verseket, népi mondókákat. Bemutatás során figyelünk a tiszta artikulációra, szemléletes előadásmódra, elősegítve a hangulati átélést, az érzelmi feltöltődést.

Nagyon fontos, hogy a kisgyermek ne csak az óvodában, hanem otthon is halljon a szülőktől, nagyszülőktől, nagyobb testvérektől sok-sok mesét.

 

Török Lászlóné Jutka óvodapedagógus,
Vajai Tiborné Magdi óvodapedagógus.

Talán ezek is tetszhetnek…

Szüreti hét a Patakparti óvoda Csigabiga csoportjában Szeptember utolsó hetében a Csigabiga csoportban a szüret...

Mazsolák és a Parasport

Mazsolák és a Parasport

Az immár negyedik alkalommal megrendezett Parasport napi rendezvényre idén a Patakparti Óvoda Mazsola csoportosai is...

„ÚjraRuha” az Óvodában

„ÚjraRuha” az Óvodában

Óvodánk Örökös Zöld Óvoda révén, igyekszik a lehetőségeket kihasználni és minél színesebbé, élménydúsabbá tenni a...

Kapcsolat

 

Nyitvatartás rendje: hétfőtől péntekig 5:30-tól 17:00 óráig

Óvodavezető-helyettes: Kaposiné Kundermann Lívia

8400 Ajka, Béke u. 33.

+36 88/508-040

patakpartiajka@gmail.com

Kapcsolódó oldalaink

Ajka Városi Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Zöldikék Óvoda

Vizikék Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szeretettel várjuk óvodánkban!