Óvodáink

Az Ajka Városi Óvoda intézményegységei, pályázatai, alapítványai

Intézményünk

Óvodavezető: Ráczné Németh Csilla

Fogadóórája: Minden hétfőn 15:00 órától, előzetes bejelentkezés alapján

OM azonosító: 036865

Titkárság:
email: ovodaajka@gmail.com
telefon: (06) 88/508-140, (06) 88/508-141

Gyors információk

Beiratkozás

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda nevelő intézmény, a gyermek három éves korától addig, amíg a tankötelezettség teljesítését más intézménytípusban meg nem kezdi. Az óvodai beíratás pontos idejét a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza a fenntartó, a helyi szokásoknak megfelelően. (Újság, plakát, óvoda honlapján).

A gyermekek jogai és kötelességei

Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani, joga, hogy egyházi jogi személy által szervezett hitoktatásban vegyen részt.

A szülő jogai és kötelességei

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről évente legalább két alkalommal részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen
közreműködhet.

A nyitvatartás rendje
  • Hétszínvirág Óvoda, Béke u. 6/A 5:00-17:00-ig tart nyitva.
  • Katica Óvoda, Bródy I. u. 7. 5:30-17:00-ig tart nyitva.
  • Vizikék Óvoda, Sport u. 10. 5:00-17:00-ig tart nyitva.
  • Zöldikék Óvoda, Úttörő u. 1/A 5:30-17:00-ig tart nyitva.
  • Patakparti Óvoda, Béke u. 33. 5:00-17:00-ig tart nyitva.
  • Szivárvány Óvoda, Padragi út 198. 6:00-16:00-ig tart nyitva.

Reggelente 7.30-ig, vagy 8.00-ig ügyeletes csoportban gyülekeznek a gyermekek,
délután 15.30 ill.- 16.00-tól az óvoda zárásáig a gyermek létszámtól függően szintén összevont csoport működik.
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda a nyári hónapokban összevont gyermekcsoportokkal működik.

Érkezés, távozás

A gyermeket óvodába való érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át
az óvodapedagógusnak. Az óvodából a gyermek idegennek, vagy rokonnak csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki.
A gyermek elvitelekor minden esetben (főleg az udvaron) az óvodapedagógusnak
szólni kell. Miután a szülő átvette az óvodapedagógustól gyermekét, kérjük, ne
tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő
óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyerekek sokaságát.
A gyermek viselkedését érkezésekor, távozáskor a szülők felügyeljék!

A gyermekek távolmaradásának igazolásra vonatkozó szabályok

A gyermek távolmaradását (bármilyen okból történik) a szülőnek be kell jelenteni a hiányzást megelőző napon 9 óráig telefonon, vagy személyesen az óvodatitkárnak, gazdasági ügyintézőnek, vagy a csoportban dolgozó óvodapedagógusnak. A gyermek mulasztását a szülőnek minden esetben igazolnia kell. Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást, ha:
- a szülő által egy nevelési évben igazolható 10 nap esetében, amennyiben az óvoda által biztosított formanyomtatvány kitöltése és leadása előre
megtörtént
- a szülő a 10 nevelési napot meghaladó hiányzás esetén írásbeli kérelme alapján a távolmaradásra engedélyt kapott,
- a gyermek beteg volt, és az orvos igazolja a hiányzást, s azt az időpontot amikortól a gyermek egészségesen jöhet óvodába,
- tartós betegség esetén az igazolást legkésőbb 5 naponként az óvodában bemutatja,
- a gyermek hatósági intézkedés és egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, melyről a hivatalos dokumentum bemutatásra került.

Óvodáink és intézményi programjaink oldalai

Az Ajka Városi Óvoda hat óvodában végzi nevelő, oktató tevékenységét. A  Hétszínvirág, Katica, Vizikék, Zöldikék, Patakparti és a Szivárvány Óvoda, valamint intézményi kapcsolódásaink önálló oldalait a logóra kattintva érheti el, ahol további érdekes és hasznos információkat talál.

Címünk

8400 Ajka, Béke u. 6/A

Óvodánk ügyintézési ideje

Hétfőtől - Péntekig:
8:00-tól - 16:00 óráig

telefon és email

(06) 88/508-140
ovodaajka@gmail.com

Köszöntő

Köszöntöm az Ajka Városi Óvoda pedagógusközössége nevében.

Honlapunkon igyekszünk választ nyújtani kérdéseire, bemutatni színes óvodai életünk mindennapjait.

Ráczné Németh Csilla intézményvezető

b

Tájékoztató információk

Az Ajka Városi Óvoda érvényben levő szabályzatai és tájékoztatói

Ajka Városi Óvoda házirendje

(pdf dokumentum)

 

Szervezeti és működési szabályzat

(pdf dokumentum)

 

Uszodai házirend

(pdf dokumentum)

 

Pedagógiai program (pdf dokumentum)

 

Adatkezelési tájékoztató

(pdf dokumentum)

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

(pdf dokumentum)

Nyertes pályázataink

„Sosem késő tanulni”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
2020-1-HU01-KA101-078247 Erasmus+ KA1 14.661 Euro

2020.06.01.-

2021.08.31.

Bővebben a pályázatról

Óvodás gyermekek tehetségfelismerése és gondozása a gyermekcsoportokban
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165A101-078247 Tehetséggondozó programok támogatása 2 999 995 Ft

2020.01.01.-

2021.06.30.

Bővebben a pályázatról

„Hétszín-világ”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama

NTP-OTKP

-18-0097

„A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató program támogatása” 800.000 Ft

2018.09.03.-

2019.06.30.

Bővebben a pályázatról

Small legend researchers
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
2016-1-HU01-KA219-022951

Erasmus+ KA219

Helyi legendák

17.750 Euro

2016.10.01.-

2018.09.30.

Bővebben a pályázatról

Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2015-0014 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben 4.759.132 Ft

2015.04.01.-

2015.09.30.

Bővebben a pályázatról

„Act together- be creative!”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
2014-1-RO01-KA201-002872_5

Erasmus+K2

Művészeti nevelés

12.900 Euro

2014.09.01.-

2016.08.30..

Bővebben a pályázatról

„Csodabogár kereső”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0023

Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása. Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program

8.801.986 Ft

2013.05.01.-

2014.06.30.

Bővebben a pályázatról

„Kräuterhexe und Gemüsezwerge”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
12/0034-C/1012 Comenius multilaterális iskolai együttműködések Egészséges életmód 15.000 Euro

2012.08.01.-

2014.07.31.

Bővebben a pályázatról

„Small hands for big actions”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
2012/CIMP-221 Comenius multilaterális iskolai együttműködések Környezetvédelem 15.000 Euro

2012.09.01.-

2014.07.31.

Bővebben a pályázatról

Comenius Tanárasszisztens fogadása
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
COM-3035-1/12 Comenius Tanárasszisztens fogadása

2013.02.15 – 2013.06.15.

Bővebben a pályázatról

"Felkészülés a referenciaintézményi működésre az Ajka Városi Óvoda Központi óvodájában"
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP 3.1.7.-11/2-0079 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 3.000.000 Ft 2012.03.01.-

Bővebben a pályázatról

"Felkészülés a referenciaintézményi működésre az Ajka Városi Óvoda Katica óvodájában"
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP 3.1.7.-11/2-0078 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 3.000.000 Ft 2012.03.01.-

Bővebben a pályázatról

"Felkészülés a referenciaintézményi működésre az Ajka Városi Óvoda Vizikék óvodájában"
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP 3.1.7.-11/2-0077 Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 3.000.000 Ft 2012.03.01.-

Bővebben a pályázatról

Comenius előkészítő látogatások
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
2011/COMPV-090 Comenius előkészítő látogatások 636 Euro 2012. 01.16.-18.

Bővebben a pályázatról

"Gyöngyszemek"
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP 3.1.5 -09/A/-2-2010-0050 Pedagógus továbbképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 13.710.961 Ft 2010.03.01 – 2012.10.01.

Bővebben a pályázatról

Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Ajka Város oktatási intézményeiben
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0088

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

18.530.139 Ft 2009.06.01- 2010.08.31.

Bővebben a pályázatról

„Fogadlak, elfogadlak, befogadlak!”
Pályázat kódja Témája Elnyert támogatás Megvalósítás időtartama
HEFOP/2006/2.1.5 -06/1-2006-12-0138/1.0 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)”n 4.500.000 Ftt 2007.03.15 – 2008.03.15.

Bővebben a pályázatról

Alapítványaink

Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Címe: 8400 Ajka, Bródy Imre u. 7

Adószáma: 18917358-1-19

Számlaszáma: 11748038-20015790

Kreatív Gyermekekért Alapítvány

Címe: 8400 Ajka, Béke u. 33

Adószáma: 18922204-1-19

Számlaszáma: 11748038-20018793

Tevékenységközpontú Óvodai Életmódért Alapítvány

Címe: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Adószáma: 18922510-1-19

Számlaszáma: 11748038-20018717

Egészséges Életmódért Alapítvány

Címe: 8400 Ajka, Sport u. 10

Adószáma: 1891320-1-19

Számlaszáma: 11748038-20018432

Egészséges Életmódért Alapítvány

Címe: 8400 Ajka, Sport u. 10

Adószáma: 1891320-1-19

Számlaszáma: 11748038-20018432

Óvodáink

Az Ajka Városi Óvoda intézményegységei

Hétszínvirág Óvoda

Katica Óvoda

Vizikék Óvoda

Zöldikék Óvoda

Patakparti Óvoda

Szivárvány Óvoda

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 - 16:00 óráig