Márton nap a Nefelejcs csoportban

Márton nap a Nefelejcs csoportban

 Novemberi jóleső eső a Nefelejcs csoportban

Míg az ablakokat eső kopogtatta, mi orrunkat nyomtuk az ablaküveghez. Márton-napjához közeledve lámpásokat készítettünk, melyek a jó cselekedeteket jelképezik. Énekeltünk, mondókáztunk és dramatikus játékokat játszottunk.

“Nincs szebb madár, mint a lúd, Nem kell néki gyalogút, Télen, nyáron mezítláb,Így kíméli a csizmát”

Papírlibákat készítettünk, kiknek kukoricát morzsoltunk és csutkamuzsika készült dalaink, halk kísérésére. Esti harangszóra.

“Egyél libám, egyél már, Nézd a napot, lemegy már, Éjfél tájba, nyolc órára, Esti harangszóra. Hipp… hopp… hopp!”

Ludas Matyi igazságát diavetítő vetítette a falra. Elcsendesedtünk és a jó cselekedeteinket elevenítettük fel, mely mindnyájunknak volt. Jó volt látni a gyerekek buzgóságát, empátiáját, figyelmét. Emlékezetes pillanatok születtek, melyeket nem felejtünk el.

Nagy László  óvodapedagógus

 

 

 

 

 

Irka-Firka tehetségműhely

Irka-Firka tehetségműhely

 

Az „Irka-firka” Térbeli- vizuális Tehetségműhely 2015-16-os nevelési évben kezdte meg működését a CSISZOLATLAN GYÉMÁNTOK regisztrált tehetségpont keretén belül, amely mára már kiváló tehetségponttá vált.
Célja:
A kimagasló vizuális képességekkel, finom motorikával és színérzékkel rendelkező tehetségígéretes gyermekek felismerése és támogatása a művészetek eszközeivel. A tehetséggondozó program keretében a feladataink, hogy fejlődjenek a gyermekek finom motoros képességei, kreativitása, vizuális észlelése (alaklátás, formaészlelés), esztétikai érzéke és fogékonysága, síkbeli tájékozódása, ismerkedjenek meg új technikai megoldásokkal, művészi alkotásokkal.
A műhelymunkák során a gyerekek különböző ábrázolási technikákkal ismerkedtek, ismerkednek meg:

  • a papírmunkák közül a papírhajtogatás alapjaival, szalvétatechnikával, mozaiktechnikával, csipke-szurka technikával, viaszkarcolással, képalakítás során gyakoroltuk a vágás, ragasztás technikáját, valamint a mandalaszínezést, festést
  • a textilmunkák során készítettek a gyerekek rongybabát, különböző textilképeket festéssel, vágással, ragasztással, ismerkedtek a batikolás (textil és papírbatik) technikájával,
  • a fonalak felhasználási lehetőségei közül a fonalgrafikával,
  • a népi kismesterségek közül a szövés, (a szarvacskával történő) fonás technikájával,
  • az üvegfestéssel.

Az idei nevelési évben eddig a textilfestés, üvegfestés, szalvétatechnika, viaszkarcolás technikákat alkalmazták a gyerekek alkotó munkáik során.
Részt vettek három rajzpályázaton, ezek közül „A Mikulás éjszakája” címmel meghirdetett pályázaton két gyermek az első és második díjat nyerte el.

Tehetségműhelyünk szoros kapcsolatban állunk a Városi múzeummal, az Ajkai Művészeti Egyesülettel. A tehetségpont által szervezett tehetségtáborokban vettünk részt, ahol a gyermekek különböző alkotó tevékenységekben próbálhatták ki magukat, tapasztalatot szereztek arról, hogyan készül el egy szobor, festmény, agyagfigura.

A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek, a gyerekek már várják az alkalmakat, hogy kiteljesedjenek az alkotó munkában.

              Aranyné Tóth Ildikó
óvodapedagógus,  tehetségműhely vezető

 

Hétszínvirág óvodás sikere a rajzpályázaton

Hétszínvirág óvodás sikere a rajzpályázaton

Hétszínvirág óvodás sikere a rajzpályázaton

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott rajzpályázatára óvodákból is készültek alkotások.

A Víz Világnapjához kapcsolódó téma nem áll messze a gyerekektől, hiszen Örökös Zöld Óvodaként minden évben megünnepeljük ezt a Jeles Napot. A pályázatra összesen 372 db alkotás érkezett a különböző kategóriákban, melyet szakmai zsűri bírált el és a beküldött rajzok közül a három legjobbat díjazta korosztályonként. Kiemelt szempont volt az alkotó mondanivalója, valamint, hogy milyen módon kapcsolódik az alkotás a megadott jelmondathoz.

A Harangvirág csoportba járó Szennyai Szintia, festés technikával örökítette meg saját élményét, mely az „Esővízzel öntözöm a kiskertemet” címet kapta. Alkotásával az óvodás kategóriában I. helyezést ért el.

Gratulálunk az alkotónak és a felkészítő pedagógusoknak!

Magyar Éva  óvodavezető helyettes

 

KÖSZÖNET A PAPÍRGYŰJTÉSÉRT!

KÖSZÖNET A PAPÍRGYŰJTÉSÉRT!

Örökös Zöld Óvodaként kiemelt feladatunk környezetünk védelme, óvása. Csoportjainkban hagyomány a papírral való takarékoskodás, a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek érdekében külön gyűjtjük a papírhulladékot, nem dobjuk ki azt a papírt, amiből még barkácsolni lehet, melynek a hátuljára még rajzolni lehet.

Minden nevelési évben kétszer, ősszel és tavasszal is átélhetjük a papírgyűjtés izgalmait. Vajon most mennyi fa életét tudjuk megmenteni?A papírgyűjtés célját mindig megbeszéljük a gyermekekkel, mely nem más, mint a fák megmentése az erdőben és annak tudatosítása, hogy ezzel nagy mennyiségű víz és energia pazarlását előzhetjük meg. Kb. 60 kg papírral egy fát kímélhetünk meg a kivágástól.

A tavaszi fordulóban, a családoknak köszönhetően 2960 kg papír gyűlt össze. A gyűjtés eredményét évek óta a megmentett fák számával értékeljük, így a tavaszi gyűjtés során 49 fa életét tudtuk megmenteni. A papírgyűjtésből befolyt összeget a csoportok környezetük szépítésére használják fel. A papírgyűjtés eredményét az óvodai faliújságon tüntetjük fel, megmentett fák száma. Ezzel is azt szeretnénk tudatosítani a gyerekekben, hogy milyen nagyszerű dolgot cselekedtek és milyen sokat tehetnek ők is környezetükért.

A Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti Közössége nevében köszönöm, hogy aktívan bekapcsolódtak a tavaszi szelektív hulladékgyűjtésbe és ezzel is segítették környezeti nevelőmunkánkat.

Magyar Éva óvodavezető helyettes

„Töprengő” matematika – logikai tehetség műhely

„Töprengő” matematika – logikai tehetség műhely

Polgár Judit magyar sakkozó, nemzetközi nagymester, sakkolimpikon által megalkotott Sakkpalota Program 2013. óta sikerrel működik, melynek óvodai változata a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, mely az életkori sajátosságok figyelembe vételével, összetett képességfejlesztést nyújt az öt éves gyerekek részére, nagyban hozzájárul az iskolára való felkészítéshez. Fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a számfogalmat, a problémamegoldó képességet, a kreatív és a stratégiai gondolkodást, a mozgáskoordinációt, a szem-kéz koordinációt, a szövegértést és a szövegalkotást, a szókincset és nem utolsósorban játszik a gyermek.

A Hétszínvirág Óvoda Töprengő tehetségműhelyében két éve sikeresen működik a program, Kerekes Attila és Nagy László óvodapedagógusok irányításával. A nevelési év kezdetén, a malomjáték megismerésével kezdjük a játékot, melyet három, hat, majd kilenc termésfigurával játszunk, ezzel az egyszerűbb, matematikai és stratégiai ismereteket nyújtó játékkal fokozatosan térünk rá foglalkozásonként, a sakk nyújtotta változatos játéktevékenységekre. A sakkfigurák és a sakkjáték szabályainak fokozatos megismerésével, a feladatsorok kreatív játékaival, a sakkmesék mesélésével, a nagy sakkszőnyegen mozgásos játékokkal, a babzsák bábokkal játszva „felépítjük a Sakkpalotát” a gyerekek fejében. Egy oly varázslatos országba lépünk át, ahol hétmérföldes túrákon kalandozhatunk Vendi Vezérrel, és ahol Agyafúrt Keresztes Király fejtörőkkel teszi próbára tudásunkat. Hetente egy alkalommal, harminc perces időtartamban, nyolc-kilenc fő vesz részt a tehetségműhely foglalkozásokon. Mozgásos játékokkal kezdünk, a korábbi ismereteinket felelevenítve térünk rá az addig megismert sakkbábuk és játékszabályok alkalmazásával a táblás sakkjátékra. A gyerekekkel való egyéni és differenciált foglalkozás is megvalósul, akár a mikro csoportos, akár, a párban játszott játékokkal, játékaink során. Eljutva a sakktábláig közel azonos képességekkel rendelkező párok állnak fel a sakkmezőn, majd kezdődhet a csata. A támadás és a védekezés kontrasztját felépítve a gyerekek gondolkodásában egy olyan látásmódot valósít meg e játék, amely nemcsak az iskolára, hanem az életre való felkészítésben is mérvadó. A többlépcsős, logikus, kreatív gondolkodás útjára nyit kaput. A gyerekek izgalommal, kedvvel és komoly odafigyeléssel vesznek részt a Sakkjátszótér Programban, ahol „ropognak az agy fogaskerekei”. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 “Óvodás gyermekek tehetségfelismerése és gondozása a gyermekcsoportokban” sikeres pályázatnak köszönhetően a DIOO /Digitális Okosjáték Óvodásoknak/ programba is bekapcsolódtunk, ahol a gyermekek képességeinek fejlesztése, fejlődésmenetének a mérése valósul meg változatos játékokon keresztül.

Az alábbi linken betekintést nyerhetnek a műhelymunkába.

https://www.dropbox.com/home/ajkaovodaweboldal/ajka%20v%C3%A1rosi%20%C3%B3voda%20dokumentumt%C3%A1r/eu%20p%C3%A1ly%C3%A1zatok/%20%C3%93vod%C3%A1s%20gyermekek%20tehets%C3%A9gfelismer%C3%A9se%20%C3%A9s%20gondoz%C3%A1sa%20a%20gyermekcsoportokban?preview=Sakk_foglalkozas.mp4

 

Nagy László óvodapedagógus, műhelyvezető