Tehetségpontjaink

Óvodáinkban a tanulásban alkalmazott differenciálás során, a gyermekek felzárkóztatása mellett, elkezdtünk foglalkozni az életkorukhoz mérten, átlagon felül teljesítő gyermekekkel is. Ezt főleg interperszonális (drámajáték, vers-mesemondás), mozgásos (úszás, egyéb mozgásos tevékenységek), valamint térbeli-vizuális területekre vonatkoztatva. Versmondó versenyt, rajzkiállítást, mozgásos tevékenységeket, vízi vetélkedőt szerveztünk kapcsolva ezt a jeles napokhoz, ünnepekhez.
Tehetségpontjaink célja a kiemelkedő képességű, kreatív óvodás gyermekek felfedezése, azonosítása, személyiségük fejlesztése különböző gazdagító programok keretében a sokszínűség elvének hangsúlyozásával. Műhelymunkák keretében, egyéni, mikro- vagy kiscsoportos formában komplex program kidolgozásával segítjük a gyerekek tehetségének kibontakozását.
Tehetséggondozásban jártas szakembereink a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, illetve a Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás mellett figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket.
A Csodabogárkereső pályázat keretein belül óvodapszichológus segítette a tehetséggondozásban résztvevő gyermekeket és szakembereket egyéni és csoportos tanácsadással, fejlesztő foglalkozásokkal. Továbbiak aTehetség.hu oldalon.