Referenciaintézményeinkről

Az Ajka Városi Óvoda Székhely, Katica és Vizikék Óvodái előminősített referenciaintézményként sikeresen vettek részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt TÁMOP- 3.1.7.-2011/2 .Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. című pályázaton.Óvodáink vissza nem térítendő támogatás formájában 3 000 000 Ft-ot nyertek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, melyből a nevelőtestület továbbképzésén kívül IKT eszközök, szakkönyvek beszerzése és egyéb intézményi fejlesztések kerültek finanszírozásra.
A pályázat nyolc hónapig tartó időtartama alatt intézményegységeink felkészültek a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására. Az óvodapedagógusok képzések, felkészítések keretében sajátították el a szükséges készségeket, képességeket, ismereteket.
A felkészülés időszaka alatt elkészítettük a referencia-intézményi működés és a jó gyakorlat átadás eljárásrendjeit, továbbfejlesztettük a .Zöld Óvoda . élhetőbb jövő. című jó gyakorlatunk almoduljait. Célunk olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek elősegítik az óvodások és a pedagógusok környezettudatos szemléletformálását, az egészséges életmód és életvitel alakítását a fenntartható fejlődés pedagógiájának alapelvei mentén. Olyan módszertani ajánlás, amely a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához, a partnerkapcsolatok megerősítéséhez és a zöld úton való elinduláshoz ad útmutatást. 2014.-ben helyszíni ellenőrzés keretében lefolytatott minősítő eljárás eredményeként a Közép-dunántúli régióban elsőként óvodáink nyerték el a MINŐSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY címet Ökoiskola/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, feladatellátási hely referenciaintézményi területen.