Az Ajka Városi Óvodáról:

Bemutatkozunk

A 2003/2004-es nevelési év jelentős változást hozott az ajkai óvodák életében. A korábban Hétszínvirág, Katica, Patakparti, Szivárvány, Vizikék és Zöldikék óvodák összevontan működnek. Jelenleg 7 óvodában folyik a kisgyermekek nevelése.

Óvodánk két medencés tanuszodával rendelkezik, amely 2006 évben közel 20 milliós beruházással megújult, saját úszóedzőt alkalmazunk. A gyermekek egészségvédelmét a rendszeres mozgáson, úszáson, korcsolyázáson kívül a só szoba használata is segíti. Speciális csoportjaink: 2 Montessori és 1 Waldorf csoport. Szeretetteljes, érzelem gazdag légkört teremtő, innovációra nyitott, professzionális szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező pedagógusaink segítik a gyermekek eltérő képességeinek kibontakoztatását. A helyi igényekre épülő, kulcskompetenciákat fejlesztő Pedagógiai Programunkban központi helyet kap a játék, a kommunikáció és a külső világ tevékeny megismerése.

Kidolgoztuk és működtetjük az Integrációs Pedagógiai és Képességfejlesztő Programot a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelése érdekében, alkalmazzuk a Kompetencia alapú óvodai programcsomag ajánlásait. A tehetséges gyermekekre is külön figyelmet fordítunk a tehetségpontként is működő óvodáinkban. Hat-hét éves korra úgy juttatjuk el a gyermekeket az iskola küszöbéig, hogy boldog gyermekkorukat is megőrizzük. A TOP Lista Oktatás 2011. című folyóirat Top 10 óvodája között az Ajka Városi Óvoda is szerepel. Büszkék vagyunk az elért eredményekre, választékos, színes programot kínálunk a gyerekek és a szülők számára. 2012. évtől Zöld Óvoda Bázisintézményként rendszeres szakmai programokat szervezünk a régió óvodái számára. Az Ajka Városi Óvoda mind a hét óvodája elnyerte a Zöld óvoda címet, 5 óvodánk Örökös Zöld óvoda.

A gyermekek mindennapos feladatai közé tartozik a környezet védelme, az egészséges táplálkozás, a hulladék anyagok szelektív kezelése és felhasználása, az energiával való takarékoskodás. Az óvodai környezet szépítése, dekorálása is a természetes anyagokkal történik. Nemzetközi multilaterális együttműködésekben veszünk részt. E-twinning,Comenius és Erasmus + projektekkel nemzetközi kapcsolatokat is ápolunk. A Közép-dunántúli régióban a Székhely, a Katica és a Vizikék óvoda minősített referencia intézmény címmel rendelkezik, a Hétszínvirág Óvoda minősített Montessori intézmény címet kapott a Magyarországi Montessori Egyesülettől. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája címmel két óvodánk, a Székhely és Katica rendelkeznek. Az Ajka Városi Óvoda 2017. április 11-én az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett.